Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Pripravované od 31.12.2019 07.10.2019

Kozmetické výrobky po dátume spotreby bude možné darovať charitám

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Pripravované od 31.12.2020 26.09.2019

Ekologická poľnohospodárska výroba bude upravená v novom zákone

Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Schválené od 30.09.2019 25.09.2019

V katastri sa budú evidovať nové údaje o rodinných domoch a bytoch

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii

Schválené od 13.12.2019 - Už o 26 dní 17.09.2019

Prevádzkovatelia budú povinní hlásiť zásielky potravín z tretích krajín 24 hodín vopred

Zákon o potravinách

Schválené od 13.12.2019 - Už o 26 dní 17.09.2019

Potravinárske podniky budú môcť umiestniť na trh len nové potraviny schválené Európskou komisiou

Zákon o potravinách

Schválené od 31.12.2019 13.09.2019

Filmové diela sa dočkajú väčšej finančnej podpory

Zákon o Audiovizuálnom fonde

Schválené od 31.12.2021 11.09.2019

Fľaše a plechovky na nápoje budú zálohované

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Schválené od 31.10.2019 11.09.2019

Pokuty pre obchodníkov diskriminujúcich zákazníkov z iných krajín

Zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu

Pripravované od 31.12.2019 09.09.2019

Nové podmienky pre traktory a ostatné vozidlá s obmedzenou prevádzkou

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania

Pripravované od 10.11.2019 28.08.2019

Zníženie sankcií za neuhradenie mýta na pozemných komunikáciách

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu