Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 28.02.2019 - Už o 17 dní 07.12.2018

Zavádza sa povinnosť označovať benzín a naftu identifikačnou látkou

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Schválené od 31.12.2018 29.01.2019

Zmenia sa podmienky stavebného sporenia

Zákon o stavebnom sporení

Schválené od 31.12.2018 05.12.2018

Zákon zlegalizuje súkromné pálenice

Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh

Schválené od 31.12.2018 01.12.2018

Zákon jasne stanoví vek odchodu do dôchodku na 5 rokov dopredu

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 31.12.2018 15.11.2018

Vláda schválila poplatky na ukladanie odpadov

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

Pripravované od 30.06.2019 15.11.2018

Znižujú sa pokuty za priestupky v súvislosti s mýtom

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Schválené od 31.12.2018 07.11.2018

Zvýšia sa poplatky za ukladanie odpadu

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a súvisiace nariadenie vlády ustanovujúce výšku poplatkov


Schválené od 31.12.2018 06.11.2018

Zmeny vo vytváraní finančnej rezervy určenej na uzatvorenie skládky

Zákon o odpadoch

Schválené od 31.12.2018 06.11.2018

Malé kompostárne nebudú musieť mať schválený prevádzkový poriadok

Zákon o odpadoch

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu