Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Pripravované od 09.03.2020 23.04.2019

Každá zverejnená ponuka na predaj/prenájom budovy musí obsahovať údaj o energetickej hospodárnosti

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Pripravované od 22.05.2020 15.04.2019

Menia sa podmienky pre autoškoly a pre ich inštruktorov

Zákon o autoškolách

Pripravované od 30.09.2019 10.04.2019

V katastri sa budú evidovať nové údaje o rodinných domoch a bytoch

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii

Schválené od 30.04.2019 02.04.2019

Nové príspevky na domy s takmer nulovou spotrebou energie

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Schválené od 19.04.2019 02.04.2019

Nový spôsob označovania tabakových výrobkov zavádza povinnosti pre výrobcov, dovozcov aj obchodníkov

Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 30.04.2019 28.03.2019

Letáky s potravinami musia aspoň z 50% propagovať slovenské výrobky

Zákon o potravinách

Pripravované od 09.04.2019 13.03.2019

Ustanovuje sa jednotný vzor mesačného vyúčtovania príspevkov pre prevádzkovateľov hazardných hier

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu