Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Neschválené 02.01.2019

Štát získa všeky informácie o účtoch podnikateľov

Zákon o bankách

Schválené od 31.12.2018 02.01.2019

Povinné dokumenty pri cezhraničnej preprave použitých batérií a akumulátorov

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Schválené od 31.12.2018 02.01.2019

Nové ohlasovacie tlačivo pre výrobcov elektrozariadní

Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov


Schválené od 31.12.2018 02.01.2019

Nová vyhláška o skládkach upravuje technické požiadavky skládok, ich prevádzkovanie a uzatvorenie

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

Schválené od 31.01.2019 02.01.2019

Farmári budú môcť aj po zmene vlastníctva k pozemkom naďalej užívať náhradné pozemky

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

Neschválené 17.12.2018

Lekári už nebudú musieť žiadať o vydanie elektronických preukazov zvlášť, budú im vydané automaticky

Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme

Schválené od 31.12.2019 17.12.2018

Zdravotnícke preukazy dostanú aj ďalšie osoby pôsobiace v zdravotníctve

Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme

Schválené od 13.01.2019 18.12.2018

Nová definícia ochrannej známky a zavedenie notifikácii o blížiacom sa konci platnosti zapisu

Zákon o ochranných známkach

Schválené od 28.02.2019 07.12.2018

Zavádza sa povinnosť označovať benzín a naftu identifikačnou látkou

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu