Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Prísnejšia kontrola liehovín či neškodnosti potravín

Novela zákona o potravinách

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Kontrolu predaja potravín a výživových doplnkov na diaľku tzv. kontrolným nákupom

Novela zákona o potravinách

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Výrobcovia malých množstiev potravín už nebudú mať niektoré povinnosti

Novela zákona o potravinách


Schválené od 01.02.2017 15.02.2017

Zvyšuje sa spotrebná daň z tabaku

Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Rozšíri sa obsah žiadostí pri uvádzaní výrobkov z množiteľských materiálov a ovocných drevín na trh

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Nové technické požiadavky na podnikateľov spracúvajúcich odpad

Novela zákona o odpadoch

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Niektoré potraviny dovezené z EÚ bude treba elektronicky nahlásiť

Novela zákona o potravinách

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Novinky v označovaní osiva olejnín a priadnych rastlín

Novela nariadenia vlády na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Zvýšenie sadzby odvodu za prevádzkovanie hazardných hier a nové povinnosti prevádzkovateľov

Novela zákona o hazardných hrách

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu