Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 01.11.2016 15.02.2017

Od novembra štát komunikuje s firmami elektronicky

Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Predlžuje sa doba na dopredaj liehovín

Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Zasielanie evidenčného listu dôchodkového poistenia (ELDP) len elektronicky

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Prísnejšia kontrola liehovín či neškodnosti potravín

Novela zákona o potravinách

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Kontrolu predaja potravín a výživových doplnkov na diaľku tzv. kontrolným nákupom

Novela zákona o potravinách

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Výrobcovia malých množstiev potravín už nebudú mať niektoré povinnosti

Novela zákona o potravinách


Schválené od 01.02.2017 15.02.2017

Zvyšuje sa spotrebná daň z tabaku

Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Rozšíri sa obsah žiadostí pri uvádzaní výrobkov z množiteľských materiálov a ovocných drevín na trh

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Nové technické požiadavky na podnikateľov spracúvajúcich odpad

Novela zákona o odpadoch

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu