Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 28.02.2017 22.02.2017

Presná paušálna odmena advokáta v konaní o oddlžení

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Pripravované od 31.12.2017 05.05.2017

Nový výpočet poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a na odkalisko

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov na skládku odpadov a odkalisko

Schválené od 01.03.2017 15.02.2017

Poplatky pre autorizované osoby a pre subjekty žiadajúce o autorizáciu

Novela zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

Schválené od 31.12.2016 15.02.2017

Znižuje sa sadzba mýta pre nákladné vozidlá

Nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta

Schválené od 31.12.2016 15.02.2017

Obmedzí sa možnosť vyvážať lieky do zahraničia

Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Schválené od 31.12.2016 15.02.2017

Zvýšia sa poplatky za udelenie a zmenu licencie na prevádzkovanie hazardných hier

Novela zákona o správnych a súdnych poplatkoch


Schválené od 31.12.2016 15.02.2017

Spoplatňuje sa odber vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy

Nariadenie vlády o výške neregulovaných platieb a poplatkov za užívanie vôd

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Nové prísne podmienky pre majiteľov jaslí a opatrovateľov detí do 3 rokov

Novela zákona o sociálnych službách

Schválené od 31.12.2015 15.02.2017

Všetci podnikatelia musia viesť evidenciu o odpadoch

Zákon o odpadoch

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu