Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Pripravované od 01.01.2018 21.08.2017

Rozšírenie neprimeraných podmienok pri obchodovaní s potravinami

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

Schválené od 01.08.2017 08.08.2017

Povinné primiešavanie biopalív II. generácie

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

Pripravované od 01.01.2018 27.09.2017

Povinnosť odovzdať výtlačok aj z firemných katalógov, letákov či kalendárov

Zákon o povinnom deponáte publikácie

Schválené od 01.07.2017 16.05.2017

Povinnosť ukladania CO2

Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitéhoPripravované od 01.11.2017 26.05.2017

Prevádzkovateľ STK bude musieť poskytovať aj emisnú kontrolu a naopak

Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Schválené od 01.01.2017 12.04.2017

Povinné oznámenie údajov športového odborníka, ak chce podnikať

Zákon o športe

Schválené od 01.03.2017 22.02.2017

Presná paušálna odmena advokáta v konaní o oddlžení

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Pripravované od 01.01.2018 05.05.2017

Nový výpočet poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a na odkalisko

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov na skládku odpadov a odkalisko

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu