Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 31.12.2018 14.08.2019

Štát zvyšuje podporu pre podnikateľov určenú na kúpu nájomných bytov

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti

Pripravované od 09.01.2020 12.08.2019

Nové opatrenie proti praniu špinavých peňazí

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Schválené od 30.09.2019 - Už o 11 dní 05.08.2019

K medzinárodným prihláškam ochranných známok bude možné prikladať aj zoznamy v anglickom jazyku

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Pripravované od 30.11.2019 05.08.2019

Nové požiadavky na kvalifikáciu dražobníkov a nové povinnosti týchto osôb

Zákon o dobrovoľných dražbách

Pripravované od 31.12.2019 24.07.2019

Rozširujú sa možnosti obstarávateľov vylúčiť účastníkov z verejného obstarávania

Zákon o verejnom obstarávaní

Pripravované od 31.12.2019 15.07.2019

Za nedôvodné zdržiavanie verejných obstarávaní hrozia podnikateľom vyššie sankcie

Zákon o verejnom obstarávaní

Pripravované od 31.12.2019 15.07.2019

Obstarávatelia budú môcť zo zákona odstúpiť od už uzatvorenej zmluvy

Zákon o verejnom obstarávaní

Pripravované od 31.12.2019 15.07.2019

Zákon o verejnom obstarávaní bude po novom definovať aj enviromentálny aspekt

Zákon o verejnom obstarávaní

Schválené od 31.12.2019 25.06.2019

Nové povinnosti v podnikaní s fluórovanými skleníkovými plynmi a súvisiacimi zariadeniami

Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch

Schválené od 30.06.2019 25.06.2019

Zvyšujú sa príspevky na opatrovanie osôb a asistenčné služby

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu