Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 26.05.2020 26.05.2020

Prevádzky verejného stravovania budú môcť byť otvorené pre uzavretú spoločnosť aj po 22.hodine

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Schválené od 02.06.2020 26.05.2020

Otvoria sa už aj fitness centrá, plavárne a ďalšie vnútorné športoviská

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Schválené od 04.05.2020 05.05.2020

Podnikatelia môžu byť oslobodení od poskytovania štatistikých údajov

Zákon o štátnej štatistike

Schválené od 24.04.2020 04.05.2020

Prenajímatelia nemôžu jednostranne ukončiť nájom, ak nájomca z dôvodu pandémie nezaplatí nájomné

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii

Schválené od 23.05.2020 03.05.2020

Menia sa podmienky pre autoškoly a pre ich inštruktorov

Zákon o autoškolách


Schválené od 10.03.2020 24.02.2020

Nové aj revitalizované budovy budú musieť vybudovať nabíjacie stanice pre elektrické autá

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Schválené od 10.03.2020 18.02.2020

Každá zverejnená ponuka na predaj/prenájom budovy musí obsahovať údaj o energetickej hospodárnosti

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Schválené od 14.02.2020 09.02.2020

Rozšírenie poľnohospodárskej podpory na ďalšie plodiny a zníženie administratívnej záťaže

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu