Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Pripravované od 22.05.2020 15.04.2019

Menia sa podmienky pre autoškoly a pre ich inštruktorov

Zákon o autoškolách

Pripravované od 30.06.2019 10.04.2019

Zvyšujú sa príspevky na opatrovanie osôb a asistenčné služby

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

Pripravované od 30.09.2019 10.04.2019

V katastri sa budú evidovať nové údaje o rodinných domoch a bytoch

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii

Schválené od 30.04.2019 - Už o 12 dní 02.04.2019

Nové príspevky na domy s takmer nulovou spotrebou energie

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Schválené od 19.04.2019 - Zajtra 02.04.2019

Nový spôsob označovania tabakových výrobkov zavádza povinnosti pre výrobcov, dovozcov aj obchodníkov

Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 30.04.2019 - Už o 12 dní 28.03.2019

Letáky s potravinami musia aspoň z 50% propagovať slovenské výrobky

Zákon o potravinách

Pripravované od 09.04.2019 13.03.2019

Ustanovuje sa jednotný vzor mesačného vyúčtovania príspevkov pre prevádzkovateľov hazardných hier

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu