Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Pripravované od 31.12.2019 08.11.2019

Finančné limity pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a pri súťaži návrhov

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

Schválené od 31.12.2019 04.11.2019

Nové podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v oblasti cestovného ruchu

Zákon o podpore cestovného ruchu

Schválené od 30.11.2019 - Už o 13 dní 04.11.2019

Za neuhradenú pokutu udelenú v rámci objektívnej zodpovednosti bude možné odobrať ŠPZ

Zákon o cestnej premávke

Schválené od 30.11.2019 - Už o 13 dní 04.11.2019

Zálohované budú plastové fľaše a plechovky s objemom 0,1 až 3l a minimálna záloha bude 0,10€ /0,12€

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Schválené od 30.11.2019 - Už o 13 dní 04.11.2019

Prepis a evidencia vozidla budú jednoduchšie a bude možné ich vybaviť aj elektronicky

Zákon o cestnej premávke

Schválené od 31.10.2019 29.10.2019

Štát poskytne finančnú pomoc včelárom

Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva

Schválené od 31.01.2020 29.10.2019

Zavádza sa nová diaľničná známka, ktorá bude platiť 365 dní od zakúpenia

Zákon o diaľničnej známke

Pripravované od 30.06.2020 29.10.2019

Predlžuje sa doba registrácie odrody viniča a chmeľu z 15 rokov na 30 rokov

Nariadenie vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín

Schválené od 31.12.2020 28.10.2019

Zakazuje sa chov zvierat na účely kožušín

Zákon o veterinárnej starostlivosti

Schválené od 31.12.2019 22.10.2019

Zákon o verejnom obstarávaní bude po novom definovať aj enviromentálny aspekt

Zákon o verejnom obstarávaní

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu