Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Pripravované od 30.04.2021 - Novinka 11.11.2020

Zavádza sa zákonné predkupné právo k poľnohospodárskym pozemkom

Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pripravované od 01.08.2021 11.11.2020

Zavádza sa minimálny podiel pre ekologické vozidlá pri verejnom obstarávaní

Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Pripravované od 14.12.2020 11.11.2020

Ustanovujú sa sadzby na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Schválené od 14.10.2020 13.10.2020

Nové opatrenia v prevádzkach v súvislosti s COVID-19

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Schválené od 31.10.2020 02.10.2020

Nové opatrenie proti praniu špinavých peňazí

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Schválené od 01.01.2021 18.09.2020

Ekologická poľnohospodárska výroba bude upravená v novom zákone

Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Schválené od 17.09.2020 18.09.2020

Zákaz usporadúvania spoločenských akcií v reštauráciách, s výnimkou svadieb, karov a krstín

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Schválené od 30.06.2020 10.07.2020

Zvyšujú sa sumy životného minima od 1.7.2020

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Schválené od 01.07.2020 01.06.2020

Predlžuje sa doba registrácie odrody viniča a chmeľu z 15 rokov na 30 rokov

Nariadenie vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín

Schválené od 26.05.2020 26.05.2020

Vnútorné prevádzky si môžu vybrať z viacerých spôsobov zaistenenia povoleného počtu zákazníkov

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu