Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Pripravované od 31.12.2019 - Novinka 15.07.2019

Za nedôvodné zdržiavanie verejných obstarávaní hrozia podnikateľom vyššie sankcie

Zákon o verejnom obstarávaní

Pripravované od 31.12.2019 15.07.2019

Obstarávatelia budú môcť zo zákona odstúpiť od už uzatvorenej zmluvy

Zákon o verejnom obstarávaní

Pripravované od 31.12.2019 15.07.2019

Zákon o verejnom obstarávaní bude po novom definovať aj enviromentálny aspekt

Zákon o verejnom obstarávaní

Schválené od 31.12.2019 25.06.2019

Nové povinnosti v podnikaní s fluórovanými skleníkovými plynmi a súvisiacimi zariadeniami

Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch

Schválené od 30.06.2019 25.06.2019

Zvyšujú sa príspevky na opatrovanie osôb a asistenčné služby

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

Schválené od 22.07.2019 - Už o 4 dni 22.06.2019

Výrobcovia elektrozariadení budú musieť zo svojich výrobkov vylúčiť ďalšie štyri nebezpečné látky

Novela zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach

Pripravované od 31.12.2019 18.06.2019

Nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Schválené od 31.07.2019 - Už o 14 dní 12.06.2019

Nová vyhláška upravuje požiadavky stanovené pre rôzne meradlá a postup ich schvaľovania

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole

Pripravované od 31.12.2019 03.06.2019

Fyzické osoby už nebudú identifikované rodným číslom, ale špecifickým generovaným identifikátorom

Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu