Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva
Schválené od 31.12.2019 13.09.2019

Filmové diela sa dočkajú väčšej finančnej podpory

Zákon o Audiovizuálnom fonde

Schválené od 31.12.2021 11.09.2019

Fľaše a plechovky na nápoje budú zálohované

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Schválené od 31.10.2019 11.09.2019

Pokuty pre obchodníkov diskriminujúcich zákazníkov z iných krajín

Zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu

Pripravované od 31.12.2019 09.09.2019

Nové podmienky pre traktory a ostatné vozidlá s obmedzenou prevádzkou

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania

Pripravované od 31.12.2019 28.08.2019

Nové podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v oblasti cestovného ruchu

Zákon o podpore cestovného ruchu

Pripravované od 10.11.2019 28.08.2019

Zníženie sankcií za neuhradenie mýta na pozemných komunikáciách

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Pripravované od 31.10.2019 21.08.2019

Štát poskytne finančnú pomoc včelárom

Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva

Pripravované od 31.12.2019 21.08.2019

Ročná diaľničná známka bude platiť 365 dní a nebude viazaná na kalendárny rok

Zákon o diaľničnej známke

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu