Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 14.10.2020 13.10.2020

Nové opatrenia v prevádzkach v súvislosti s COVID-19

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Schválené od 31.10.2020 - Už o 9 dní 02.10.2020

Nové opatrenie proti praniu špinavých peňazí

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Schválené od 01.01.2021 18.09.2020

Ekologická poľnohospodárska výroba bude upravená v novom zákone

Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Schválené od 17.09.2020 18.09.2020

Zákaz usporadúvania spoločenských akcií v reštauráciách, s výnimkou svadieb, karov a krstín

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Schválené od 30.06.2020 10.07.2020

Zvyšujú sa sumy životného minima od 1.7.2020

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Schválené od 01.07.2020 01.06.2020

Predlžuje sa doba registrácie odrody viniča a chmeľu z 15 rokov na 30 rokov

Nariadenie vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín

Schválené od 26.05.2020 26.05.2020

Vnútorné prevádzky si môžu vybrať z viacerých spôsobov zaistenenia povoleného počtu zákazníkov

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Schválené od 26.05.2020 26.05.2020

Prevádzky verejného stravovania budú môcť byť otvorené pre uzavretú spoločnosť aj po 22.hodine

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Schválené od 02.06.2020 26.05.2020

Otvoria sa už aj fitness centrá, plavárne a ďalšie vnútorné športoviská

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Schválené od 04.05.2020 05.05.2020

Podnikatelia môžu byť oslobodení od poskytovania štatistikých údajov

Zákon o štátnej štatistike

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu