Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 31.03.2019 08.02.2019

Letáky s potravinami musia aspoň z 50% propagovať slovenské výrobky

Zákon o potravinách

Schválené od 31.03.2019 04.02.2019

Štát poskytne pomoc podnikateľom v poľnohospodárskej prvovýrobe

Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe

Schválené od 28.02.2019 - Už o 19 dní 04.02.2019

Oznamovatelia korupcie (whistlebloweri) získajú väščiu ochranu a pomoc

Zákon o ochrane oznamovateľov

Pripravované od 30.06.2019 01.02.2019

Filmové diela sa dočkajú väčšej finančnej podpory

Zákon o Audiovizuálnom fonde

Pripravované od 31.03.2019 24.01.2019

Znižujú sa požiadavky na priestory v telovýchovno-športových zariadeniach

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

Pripravované od 31.03.2019 24.01.2019

Znižujú sa požiadavky na priestory v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Pripravované od 30.06.2019 22.01.2019

Prepis a evidencia vozidla budú jednoduchšie a bude možné ich vybaviť aj elektronicky

Zákon o cestnej premávke

Pripravované od 31.12.2019 16.01.2019

Plastové a kovové obaly na nápoje budú zálohované

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Pripravované od 31.12.2019 14.01.2019

Nové povinnosti v podnikaní s fluórovanými skleníkovými plynmi a súvisiacimi zariadeniami

Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch

Schválené od 31.12.2018 02.01.2019

Dôjde k obmedzeniu dotácií na spaľovanie dreva v biomasových zariadeniach

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu