Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 09.03.2020 17.10.2019

Nové aj revitalizované budovy budú musieť vybudovať nabíjacie stanice pre elektrické autá

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Schválené od 22.05.2020 17.10.2019

Menia sa podmienky pre autoškoly a pre ich inštruktorov

Zákon o autoškolách

Schválené od 09.03.2020 17.10.2019

Každá zverejnená ponuka na predaj/prenájom budovy musí obsahovať údaj o energetickej hospodárnosti

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Pripravované od 31.12.2019 15.10.2019

Rozšírenie poľnohospodárskej podpory na ďalšie plodiny a zníženie administratívnej záťaže

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

Schválené od 31.10.2019 - Už o 13 dní 15.10.2019

Lekárničky v aute nebudú podliehať dátumu spotreby

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Pripravované od 29.02.2020 07.10.2019

Zákaz fajčenia sa rozšíri aj na terasy či altánky reštaurácií a kaviarní

Zákon o ochrane nefajčiarov

Pripravované od 31.12.2019 07.10.2019

Kozmetické výrobky po dátume spotreby bude možné darovať charitám

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Pripravované od 31.12.2019 07.10.2019

Veľké obchody budú povinné darovať potraviny po dátume spotreby charitám

Zákon o potravinách

Pripravované od 31.12.2020 26.09.2019

Ekologická poľnohospodárska výroba bude upravená v novom zákone

Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Schválené od 30.09.2019 25.09.2019

V katastri sa budú evidovať nové údaje o rodinných domoch a bytoch

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu