Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právo
Schválené od 31.12.2018 29.01.2019

Zamestnávatelia budú môcť využívať agentúry práce pre zamestnávanie osôb z tretích krajín

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 31.12.2018 01.12.2018

Zákon jasne stanoví vek odchodu do dôchodku na 5 rokov dopredu

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 31.12.2018 29.01.2019

Zamestnávatelia budú povinne prispievať zamestnancom na rekreáciu

Zákonník práce

Neschválené 25.10.2018

Zamestnanci na skrátený úväzok budú započítaní pri určovaní tzv. integračného podniku

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Neschválené 25.10.2018

Sociálne podniky budú povinne posielať ministerstvu štvrťročné správy

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Schválené od 31.12.2018 29.01.2019

Od 1. 1. 2019 sa zvýši minimálna mzda na 520,- EUR mesačne

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019

Schválené od 29.10.2018 13.09.2018

30. október 2018 bude štátnym sviatkom

Zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch

Schválené od 31.05.2018 30.05.2018

Zvyšuje sa stravné pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu