Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právo


Schválené od 30.09.2020 07.09.2020

Nové hodnoty na ochranu zamestnancov pred expozíciou chemickým faktorom pri práci

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Schválené od 30.09.2020 07.09.2020

Nové hodnoty na ochranu zamestnancov pred expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci


Schválené od 31.03.2021 05.02.2021

Znižuje sa sadzba pokuty pre zamestnávateľov ukladanej súvislosti s pracovným úrazom

Zákon o inšpekcii práce

Schválené od 20.07.2020 28.07.2020

Ruší sa pokuta za neoznámenie voľného pracovného miesta

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 20.07.2020 28.07.2020

Povinnosť ustanoviť zástupcu pre bezpečnosť v práci bude stanovená až od 10 zamestnancov

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Schválené od 30.07.2020 30.06.2020

Mzdové podmienky pracovníkov vysielaných na Slovensko budú zrovnoprávnené

Zákonník práce


Schválené od 02.06.2020 26.05.2020

Otvoria sa už aj fitness centrá, plavárne a ďalšie vnútorné športoviská

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu