Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právo


Schválené od 01.05.2019 29.04.2019

Nové povinnosti zamestnávateľov na pracoviskách s výskytom karcinogénov a mutagénov

Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

Pripravované od 01.01.2020 02.04.2019

Zvyšuje sa výmera dovolenky pre zamestnancov zo 4 na 5 týždňov

Zákonník práceSchválené od 01.01.2019 29.01.2019

Zamestnávatelia budú môcť využívať agentúry práce pre zamestnávanie osôb z tretích krajín

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 01.01.2019 01.12.2018

Zákon jasne stanoví vek odchodu do dôchodku na 5 rokov dopredu

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2019 29.01.2019

Zamestnávatelia budú povinne prispievať zamestnancom na rekreáciu

Zákonník práce

Neschválené 25.10.2018

Zamestnanci na skrátený úväzok budú započítaní pri určovaní tzv. integračného podniku

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Neschválené 25.10.2018

Sociálne podniky budú povinne posielať ministerstvu štvrťročné správy

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Schválené od 01.01.2019 29.01.2019

Od 1. 1. 2019 sa zvýši minimálna mzda na 520,- EUR mesačne

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu