Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právo


Schválené od 26.01.2021 22.01.2021

Zamestnávatelia môžu testovať svojich zamestnancov na COVID-19 s príspevkom štátu

Manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19

Schválené od 26.01.2021 21.01.2021

Od 27.1. do 7.2. musia mať zamestnanci pri ceste do práce negatívny test na COVID-19

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 30 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republikySchválené od 31.12.2020 02.12.2020

Upravujú sa minimálne mzdové nároky za prácu cez víkend a v noci

Zákonník práce

Schválené od 31.12.2020 02.12.2020

Minimálna mzda bude vo výške 57 % z priemernej mesačnej mzdy

Zákon o minimálnej mzde

Schválené od 23.11.2020 27.11.2020

Prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou elektromagnetickému poľu nebude schvaľovať hygiena

Nariadenie vlády o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

Schválené od 23.11.2020 27.11.2020

Prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou biologickým faktorom nebude schvaľovať hygiena

Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Schválené od 30.10.2020 21.10.2020

Suma minimálnej mzdy na rok 2021 bude 623 eur

Zákon o minimálnej mzde

Schválené od 28.02.2021 04.02.2021

Predlžuje sa lehota pre vznik spoluzodpovednosti objednávateľa za nelegálne zamestnávanie

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu