Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právo


Pripravované od 31.12.2021 26.02.2021

Zavádza sa nová podpora pre zamestnávateľov aj SZČO poskytovaná v čase skrátenej práce (kurzarbeit)

Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Schválené od 14.02.2021 18.02.2021

Inšpektorát práce aktualizoval usmernenie pre BOZP pri výkone práce zamestnancov na home office

Úprava pravidiel BOZP pri homeoffice

Schválené od 28.02.2021 - Už čoskoro 09.02.2021

Zavedenie možnosti zamestnávania mladistvých od 15 rokov aj bez povinnej školskej dochádzky

Zákonník práce

Schválené od 31.12.2021 09.02.2021

Zvedenie nového výpovedného dôvodu

Zákonník práce

Schválené od 28.02.2021 09.02.2021

Úpravujú sa pravidlá výkonu domáckej práce a telepráce

Zákonník práce

Schválené od 28.02.2021 09.02.2021

Zamestnanci si budú môcť voliť medzi stravenkami a finančným príspevkom

Zákonník práce

Schválené od 31.12.2021 09.02.2021

Upravuje sa výpočet dní dovolenky zamestnanca trvalo starajúceho sa o dieťa

Zákonník práce


Schválené od 26.01.2021 28.01.2021

S negatívnym výsledkom testu je možné cestovať na pracovné pohovory a za účelom uzatvorenia zmluvy

Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na predĺženie trvania opatrení prijatých uznesením vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 a a doplnenie uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021

Schválené od 26.01.2021 22.01.2021

Zamestnávatelia musia od zamestnancov vyžadovať negatívny test na COVID-19

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu