Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právo
Schválené od 31.12.2020 02.12.2020

Upravujú sa minimálne mzdové nároky za prácu cez víkend a v noci

Zákonník práce

Schválené od 31.12.2020 02.12.2020

Minimálna mzda bude vo výške 57 % z priemernej mesačnej mzdy

Zákon o minimálnej mzde

Schválené od 23.11.2020 27.11.2020

Prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou elektromagnetickému poľu nebude schvaľovať hygiena

Nariadenie vlády o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

Schválené od 23.11.2020 27.11.2020

Prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou biologickým faktorom nebude schvaľovať hygiena

Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Schválené od 30.10.2020 21.10.2020

Suma minimálnej mzdy na rok 2021 bude 623 eur

Zákon o minimálnej mzde

Pripravované od 28.02.2021 25.09.2020

Predlžuje sa lehota pre vznik spoluzodpovednosti objednávateľa za nelegálne zamestnávanie

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Pripravované od 28.02.2021 10.11.2020

Úpravujú sa pravidlá výkonu domáckej práce a telepráce

Zákonník práce

Pripravované od 28.02.2021 10.11.2020

Zamestnanci si budú môcť voliť medzi stravenkami a finančným príspevkom

Zákonník práce

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu