Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právo


Schválené od 30.07.2020 - Už o 24 dní 30.06.2020

Mzdové podmienky pracovníkov vysielaných na Slovensko budú zrovnoprávnené

Zákonník práce

Pripravované od 30.06.2020 25.06.2020

Povinnosť ustanoviť zástupcu pre bezpečnosť v práci bude stanovená až od 10 zamestnancov

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Pripravované od 30.06.2020 25.06.2020

Ruší sa pokuta za neoznámenie voľného pracovného miesta

Zákon o službách zamestnanosti


Schválené od 02.06.2020 26.05.2020

Otvoria sa už aj fitness centrá, plavárne a ďalšie vnútorné športoviská

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Schválené od 03.04.2020 06.04.2020

Školenie BOZP môže zamestnávateľ odložiť na dobu po skončení krízového stavu

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu