Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právo


Schválené od 30.06.2019 - Už o 16 dní 31.05.2019

Ústava bude garantovať minimálnu mzdu a maximálny dôchodkový vek 64 rokov

Ústava SR

Schválené od 31.05.2019 30.05.2019

Zvyšujú sa sumy náhrad za používanie vozidla pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Pripravované od 31.12.2019 10.05.2019

Zamestnávatelia nebudú musieť vypracovávať prevádzkové poriadky na pracoviskách s malými rizikami

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Schválené od 30.04.2019 29.04.2019

Nové povinnosti zamestnávateľov na pracoviskách s výskytom karcinogénov a mutagénov

Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

Pripravované od 30.06.2019 22.04.2019

Zvyšujú sa sumy stravného pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Pripravované od 31.12.2019 02.04.2019

Zvyšuje sa výmera dovolenky pre zamestnancov zo 4 na 5 týždňov

Zákonník práceSchválené od 31.12.2018 29.01.2019

Zamestnávatelia budú môcť využívať agentúry práce pre zamestnávanie osôb z tretích krajín

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 31.12.2018 01.12.2018

Zákon jasne stanoví vek odchodu do dôchodku na 5 rokov dopredu

Zákon o sociálnom poistení

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu