Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 23.04.2019 23.04.2019

Nenávratný finančný príspevok na závadzanie "smart" systémov pre podnikateľov mimo BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Pripravované od 01.10.2019 15.04.2019

Zmeny v dotáciách na vedu a výskum v zdravotníctve

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Pripravované od 02.04.2019 02.04.2019

Bezplatné poradenstvo pre podnikateľov mimo BSK, ktoré Vám pomôže zviditeľniť sa v online prostredí

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Národného projektu Podpora Internacionalizácie MSP

Schválené od 15.03.2019 18.03.2019

Zmiernenie podmienok pri žiadaní o podporu vo vinohradníctve

Nariadenie vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Schválené od 05.03.2019 05.03.2019

Možnosť pre podnikateľov mimo BSK vystavovať na veľtrhu výrobných technológií SAJAM Tehnike, Srbsko

SAJAM Tehnike 2019 - Belehrad, medzinárodný veľtrh výrobných technológií

Schválené od 01.04.2019 04.02.2019

Štát poskytne pomoc podnikateľom v poľnohospodárskej prvovýrobe

Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe

Schválené od 24.01.2019 24.01.2019

Možnosť pre podnikateľov mimo BSK vystavovať na významnom veľtrhu ELEKTRO MOSKVA 2019

ELEKTRO MOSKVA 2019 - medzinárodný veľtrh pre elektrické zariadenia, svetelné a osvetľovacie technológie, automatizáciu budov

Schválené od 24.01.2019 24.01.2019

Možnosť pre podnikateľov mimo BSK vystavovať na prestížnom veľtrhu AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2019

Medzinárodný veľtrh v automobilovom priemysle AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2019

Schválené od 24.01.2019 24.01.2019

Európske konferencie, semináre a workshopy bezplatne pre podnikateľov mimo BSK

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch

Schválené od 07.12.2018 10.01.2019

Možnosť pre podnikateľov mimo BSK vystavovať na svetoznámom veľtrhu MosBuild 2019

Medzinárodný stavebný veľtrh MosBuild 2019 v Ruskej federácii

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu