Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 16.11.2018 23.11.2018

Finančný príspevok na energetické audity a implementáciu opatrení v MSP

Výzva v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Schválené od 16.11.2018 23.11.2018

Príspevok na organizáciu koncertov, festivalov, súťaží a kultúrno-vzdelávacích aktivít

Fond na podporu umenia 3/2019

Schválené od 15.11.2018 23.11.2018

Mesačná stáž v USA pre startupistov

Výzva na prihlasovanie na medzinárodný stážový pobyt na podporu Startupov

Schválené od 15.11.2018 23.11.2018

Pri zamestnaní UoZ nemusí zamestnávateľ 6 mesiacov vyplácať za vykonanú prácu žiadnu mzdu

Národný projekt „Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce" - zapracovanie u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov

Schválené od 16.11.2018 23.11.2018

80 hodín konzultácií o expandovaní do zahraničia s vybraným expertom pre podniky mimo BA kraja

Výzva v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP

Schválené od 13.11.2018 23.11.2018

Podnikatelia môžu získať až 10 000 € na služby architektov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Schválené od 09.11.2018 23.11.2018

Podnikatelia môžu získať až 5 000 € na dizajnérske služby

Výzva zameraná na poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Schválené od 09.11.2018 23.11.2018

Bezplatná účasť na zahraničných a domácich podujatiach zameraných na inovácie a technológie

Výzva na prihlasovanie na medzinárodné alebo domáce podujatia v rámci iniciatívy STARTUP SHARKS


Schválené od 06.11.2018 23.11.2018

Finančný príspevok na výskum a vývoj priemyselných odvetví budúcnosti

Výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu