Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 06.11.2019 06.11.2019

Bezplatné konzultácie pre začínajúcich podnikateľov mimo BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch, krátkodobé individuálne poradenstvo

Schválené od 01.01.2020 04.11.2019

Vyhláška upravuje výšku podpory pre podnikateľov na obstaranie ubytovacích domov a nájomných bytov

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti

Schválené od 30.10.2019 30.10.2019

Dotácia na organizáciu festivalov, koncertov, súťaží a kultúrno-vzdelávacích aktivít

Výzva č. 3/2020 Fondu na podporu umenia

Schválené od 01.11.2019 29.10.2019

Štát poskytne finančnú pomoc včelárom

Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva

Schválené od 23.10.2019 23.10.2019

Bezplatné poradenstvo pre zapojenie sa do komunitárnych programov EÚ pre podnikateľov v BA kraji

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave

Schválené od 16.10.2019 16.10.2019

Bezplatné motivačné aktivity na 1 deň pre tím 5-15 ľudí šité na potreby firmy mimo BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci podaktivity 2.1 Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch

Schválené od 09.10.2019 09.10.2019

Dotácie pre podnikateľov aktívne pôsobiacich v umení a kultúre

Výzva č. 2/2020 Fondu na podporu umenia

Schválené od 02.10.2019 02.10.2019

Podpora IT projektov zameraných na kybernetickú bezpečnosť a internetové vzdelávanie

Výzva SK-NIC, a. s. na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre MALÉ PROJEKTY

Schválené od 02.10.2019 02.10.2019

Bezplatné konzultácie s expertom pre podnikateľov, ktorí chcú expandovať do zahraničia

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP - Krátkodobé individuálne poradenstvo

Schválené od 25.09.2019 25.09.2019

Podpora obnovy a revitalizácie objektov kultúrneho dedičstva a ich podnikateľského potenciálu

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre.

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu