Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 17.12.2019 20.12.2019

10 hodín odborných konzultácií v rôznych oblastiach pre podnikateľov z BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave, krátkodobé individuálne poradenstvo

Pripravované od 05.12.2019 06.12.2019

Stiahnite si novú verziu Biznisinfo 3.0

Biznisinfo 3.0

Schválené od 27.11.2019 02.12.2019

Finančný príspevok na vzdelávanie zamestnancov v poľnohospodárstve a vidieckych oblastiach

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, číslo výzvy: 43/PRV/2019

Schválené od 20.11.2019 20.11.2019

Bezplatná pomoc s vytváraním obchodného profilu podnikateľa pre zahraničný trh

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP - Príprava podkladov na vytvorenie a promovanie obchodných a technologických profilov spoločností.

Schválené od 20.11.2019 20.11.2019

Dotácie pre podnikateľov rozvíjajúcich kultúru národnostných menšín

Výzva č. 2/2020 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Schválené od 13.11.2019 13.11.2019

Dotácie pre podnikateľov, ktorí rozvíjajú kultúru národnostných menšín

Výzva č. 1/2020 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Schválené od 06.11.2019 06.11.2019

Bezplatné konzultácie pre začínajúcich podnikateľov mimo BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch, krátkodobé individuálne poradenstvo

Schválené od 01.01.2020 04.11.2019

Vyhláška upravuje výšku podpory pre podnikateľov na obstaranie ubytovacích domov a nájomných bytov

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti

Schválené od 30.10.2019 30.10.2019

Dotácia na organizáciu festivalov, koncertov, súťaží a kultúrno-vzdelávacích aktivít

Výzva č. 3/2020 Fondu na podporu umenia

Schválené od 01.11.2019 29.10.2019

Štát poskytne finančnú pomoc včelárom

Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu