Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 03.04.2020 05.04.2020

K žiadostiam o podporu na udržania pracovných miest budú žiadatelia dokladať čestné prehlásenie

Zákon o službách zamestnanosti


Schválené od 26.03.2020 04.04.2020

Zavedenie podporných mechanizmov pre zamestnávateľov na udržanie pracovných miest

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 24.03.2020 04.04.2020

Podpora veľkých projektov internetovej komunity

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre VEĽKÉ PROJEKTY


Schválené od 10.03.2020 20.03.2020

Podpora podnikateľov v cestovnom ruchu v Banskobystrickom kraji

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions

Schválené od 10.03.2020 15.03.2020

Podpora podnikateľov v cestovnom ruchu v Prešovskom kraji

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions

Schválené od 25.02.2020 05.03.2020

Inovačné vouchery do 10000 EUR pre projekty spolupráce podnikateľov a vedecko-výskumných pracovísk

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov

Schválené od 03.03.2020 05.03.2020

Malí poľnohospodári môžu získať pomoc vo výške 15000 EUR

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, podopatrenie 6.3: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Schválené od 11.02.2020 12.02.2020

Kompenzácia za platby elektriny pre energeticky náročné podniky

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu