Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 22.04.2019 23.04.2019

Podpora 5000 EUR pre podnikateľov BA kraja na reklamu a marketing

Riadna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku ODVETVIE: REKLAMA a MARKETING

Schválené od 22.04.2019 23.04.2019

5 000 € na služby programátorov pre podnikateľov z BA kraja

Riadna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku ODVETVIE: IKT - PROGRAMOVANIE

Schválené od 22.04.2019 23.04.2019

Nenávratný finančný príspevok na závadzanie "smart" systémov pre podnikateľov mimo BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Pripravované od 30.09.2019 15.04.2019

Zmeny v dotáciách na vedu a výskum v zdravotníctve

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Pripravované od 01.04.2019 02.04.2019

Bezplatné poradenstvo pre podnikateľov mimo BSK, ktoré Vám pomôže zviditeľniť sa v online prostredí

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Národného projektu Podpora Internacionalizácie MSP

Schválené od 14.03.2019 18.03.2019

Zmiernenie podmienok pri žiadaní o podporu vo vinohradníctve

Nariadenie vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Schválené od 04.03.2019 05.03.2019

Možnosť pre podnikateľov mimo BSK vystavovať na veľtrhu výrobných technológií SAJAM Tehnike, Srbsko

SAJAM Tehnike 2019 - Belehrad, medzinárodný veľtrh výrobných technológií

Schválené od 31.03.2019 04.02.2019

Štát poskytne pomoc podnikateľom v poľnohospodárskej prvovýrobe

Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe

Schválené od 23.01.2019 24.01.2019

Možnosť pre podnikateľov mimo BSK vystavovať na významnom veľtrhu ELEKTRO MOSKVA 2019

ELEKTRO MOSKVA 2019 - medzinárodný veľtrh pre elektrické zariadenia, svetelné a osvetľovacie technológie, automatizáciu budov

Schválené od 23.01.2019 24.01.2019

Možnosť pre podnikateľov mimo BSK vystavovať na prestížnom veľtrhu AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2019

Medzinárodný veľtrh v automobilovom priemysle AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2019

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu