Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 26.05.2020 26.05.2020

Prevádzky verejného stravovania budú môcť byť otvorené pre uzavretú spoločnosť aj po 22.hodine

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Schválené od 28.05.2020 10.06.2020

Cestovné kancelárie môžu klientom ponúkať náhradné zájazdy, nie sú povinné vrátiť peniaze

Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu

Schválené od 19.05.2020 19.05.2020

Otvoria sa už aj obchodné centrá, reštaurácie a ďalšie prevádzky a zmiernia sa niektoré opatrenia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Schválené od 19.05.2020 26.05.2020

Štát poskytne finančnú pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 05.05.2020 07.05.2020

Druhá a tretia fáza otvárania prevádzok sa spúšťa už 6.5.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Schválené od 24.04.2020 03.05.2020

Niektorým zamestnávateľom a SZČO bude odpustená platba sociálneho poistenia za apríl 2020

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o starobnom dôchodkovom sporení

Schválené od 11.05.2020 03.05.2020

Podnikatelia budú môcť požiadať o dočasnú ochranu pred konkurzmi, exekúciami či veriteľmi

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii


Schválené od 24.04.2020 03.05.2020

Rozširuje sa okruh žiadateľov o príspevky na podporu pracovných miest

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 08.04.2020 03.05.2020

Aj malí podnikatelia môžu požiadať o odklad splátok úveru

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu