Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 08.11.2018 23.11.2018

Podnikatelia môžu získať až 5 000 € na dizajnérske služby

Výzva zameraná na poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Schválené od 08.11.2018 23.11.2018

Bezplatná účasť na zahraničných a domácich podujatiach zameraných na inovácie a technológie

Výzva na prihlasovanie na medzinárodné alebo domáce podujatia v rámci iniciatívy STARTUP SHARKS


Schválené od 05.11.2018 23.11.2018

Finančný príspevok na výskum a vývoj priemyselných odvetví budúcnosti

Výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie

Schválené od 05.11.2018 23.11.2018

Finančný príspevok na výskum a vývoj zdravia a zdravotníckych technológií

Výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Schválené od 05.11.2018 23.11.2018

Finančný príspevok na výskum zdravých potravín a životného prostredia

Výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie

Pripravované od 31.12.2018 06.11.2018

Štát zvyšuje podporu pre podnikateľov určenú na kúpu nájomných bytov

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti

Schválené od 30.10.2018 23.11.2018

Finančný príspevok na výskum a vývoj pokrokových dopravných prostriedkov

Výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. Storočie

Schválené od 30.10.2018 23.11.2018

Finančný príspevok na výskum počítačových služieb a výrobkov

Výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Schválené od 29.11.2018 23.10.2018

Dotácie na projekty zamerané na obnoviteľné zdroje a podporu elektromobility a iné zmeny v dotáciách

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu