Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 03.08.2020 04.08.2020

Vouchery pre podnikateľov na služby architektov, dizajnérov, programátorov, reklamu a marketing

Riadna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Schválené od 27.07.2020 28.07.2020

Bezplatné poradenstvo pre rodinné podniky (generačná výmena a nástupníctvo) v cene do 25 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (2017–2020)

Schválené od 15.07.2020 16.07.2020

Úhrada výdavkov pre startupy na zahraničné/domáce podujatia zamerané na inovácie a technológie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Schémy na podporu startupov (2017 - 2020) vo forme podpory účasti/online účasti na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach

Schválené od 15.07.2020 16.07.2020

Bezplatné expertné konzultácie a poradenstvo v cene do 25 000,- EUR pre slovenské startupy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou konzultácii a odborného poradenstva v rámci Komponentu 2 Schémy na podporu startupov (2017-2020)

Schválené od 07.07.2020 08.07.2020

Bezplatná účasť na odbornom podujatí v rámci EÚ pre podnikateľov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci stážového programu národného projektu NPC v regiónoch / v Bratislave, Medzinárodné odborné podujatia

Schválené od 07.07.2020 08.07.2020

Grant pre start-upy pre zelené inovácie a na technológie a pomoc starým a chorým osobám pri bývaní

Výzva schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov), Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, Nórske granty 2014 –2021

Schválené od 16.06.2020 18.06.2020

Štát poskytne dotáciu na nájomné vo výške zľavy, ktorú prenájímateľ poskytol nájomcovi

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Schválené od 02.06.2020 03.06.2020

Vouchery pre projekty podnikateľov integrujúcich IT a lekársku diagnostiku

Poukazy (vouchery) projektu DIGI-B-CUBE pre malých a stredných podnikateľov + start-upy

Schválené od 02.06.2020 03.06.2020

Ďalšie uvoľňovanie opatrení od 3.6.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Schválené od 26.05.2020 26.05.2020

Vnútorné prevádzky si môžu vybrať z viacerých spôsobov zaistenenia povoleného počtu zákazníkov

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu