Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 01.10.2019 02.10.2019

Bezplatné konzultácie s expertom pre podnikateľov, ktorí chcú expandovať do zahraničia

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP - Krátkodobé individuálne poradenstvo

Schválené od 24.09.2019 25.09.2019

Podpora obnovy a revitalizácie objektov kultúrneho dedičstva a ich podnikateľského potenciálu

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre.

Schválené od 17.09.2019 18.09.2019

Podpora pre podnikateľov s aktivitami v rôznych oblastiach výskumu a vývoja

Výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2019

Schválené od 17.09.2019 18.09.2019

Podpora cezhraničnej spolupráce SR – Maďarsko, ochrany a rozvoja kultúrneho a prírodného dedičstva

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SR – Maďarsko.

Schválené od 31.10.2019 13.09.2019

Dotácie bude možné získať aj na nákup vozidiel na alternatívny pohon

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR

Schválené od 10.09.2019 11.09.2019

Nenávratná podpora projektov zameraných na sociálne inovácie pre podnikateľov mimo BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP

Schválené od 10.09.2019 11.09.2019

Dotácie pre podnikateľov na skvalitnenie života v meste inovatívnym projektom (Smart City)

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách

Schválené od 03.09.2019 04.09.2019

Domáce a zahraničné podujatia pre startupistov (účasť ako návštevník aj vystavovateľ)

Výzva na podporu startupov v rámci komponentu 1 účasti na domácich a zahraničných podujatiach - Schéma na podporu startupov - STARTUP POOL

Schválené od 03.09.2019 04.09.2019

Možnosť pre Startup-istov získať expertné poradenstvo v hodnote do 25 000,- EUR

Výzva na podporu startupov v rámci komponentu 2 - konzultácia a odborné poradenstvo (mentoring) - Schéma na podporu startupov - STARTUP SEA

Schválené od 27.08.2019 28.08.2019

Podpora 10000 EUR pre podnikateľov BA kraja na architektúru

Riadna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku ODVETVIE: ARCHITEKTÚRA

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu