Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 31.03.2019 04.02.2019

Štát poskytne pomoc podnikateľom v poľnohospodárskej prvovýrobe

Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe

Schválené od 23.01.2019 24.01.2019

Možnosť pre podnikateľov mimo BSK vystavovať na významnom veľtrhu ELEKTRO MOSKVA 2019

ELEKTRO MOSKVA 2019 - medzinárodný veľtrh pre elektrické zariadenia, svetelné a osvetľovacie technológie, automatizáciu budov

Schválené od 23.01.2019 24.01.2019

Možnosť pre podnikateľov mimo BSK vystavovať na prestížnom veľtrhu AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2019

Medzinárodný veľtrh v automobilovom priemysle AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2019

Schválené od 23.01.2019 24.01.2019

Európske konferencie, semináre a workshopy bezplatne pre podnikateľov mimo BSK

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch

Schválené od 06.12.2018 10.01.2019

Možnosť pre podnikateľov mimo BSK vystavovať na svetoznámom veľtrhu MosBuild 2019

Medzinárodný stavebný veľtrh MosBuild 2019 v Ruskej federácii

Schválené od 06.12.2018 07.12.2018

Možnosť zúčastniť sa odborného podujatia v rámci EÚ pre podnikateľov Bratislavského kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Stážového programu NPC v Bratislave a Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Rastového programu NPC v Bratislave

Schválené od 28.11.2018 29.11.2018

Možnosť zúčastniť sa konferencie, seminára alebo veľtrhu v rámci EÚ pre podnikateľov mimo BSK

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Stážového programu Národného projektu NPC v regiónoch

Schválené od 26.11.2018 27.11.2018

Finančný príspevok na výstavbu zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Schválené od 22.11.2018 23.11.2018

Finančný príspevok na 6-12 mesiacov za zamestnanie mladého uchádzača o prácu

Národný projekt „Úspešne na trhu práce" – príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní

Schválené od 22.11.2018 23.11.2018

Finančný príspevok na 15 mesiacov za zamestnanie UoZ / znevýhodneného UoZ

Národný projekt „Cesta na trh práce 2" - Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu