Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 15.10.2019 16.10.2019

Bezplatné motivačné aktivity na 1 deň pre tím 5-15 ľudí šité na potreby firmy mimo BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci podaktivity 2.1 Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch

Pripravované od 31.12.2019 15.10.2019

Rozšírenie poľnohospodárskej podpory na ďalšie plodiny a zníženie administratívnej záťaže

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

Schválené od 08.10.2019 09.10.2019

Dotácie pre podnikateľov aktívne pôsobiacich v umení a kultúre

Výzva č. 2/2020 Fondu na podporu umenia

Schválené od 01.10.2019 02.10.2019

Podpora IT projektov zameraných na kybernetickú bezpečnosť a internetové vzdelávanie

Výzva SK-NIC, a. s. na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre MALÉ PROJEKTY

Schválené od 01.10.2019 02.10.2019

Bezplatné konzultácie s expertom pre podnikateľov, ktorí chcú expandovať do zahraničia

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP - Krátkodobé individuálne poradenstvo

Schválené od 24.09.2019 25.09.2019

Podpora obnovy a revitalizácie objektov kultúrneho dedičstva a ich podnikateľského potenciálu

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre.

Schválené od 17.09.2019 18.09.2019

Podpora pre podnikateľov s aktivitami v rôznych oblastiach výskumu a vývoja

Výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2019

Schválené od 17.09.2019 18.09.2019

Podpora cezhraničnej spolupráce SR – Maďarsko, ochrany a rozvoja kultúrneho a prírodného dedičstva

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SR – Maďarsko.

Schválené od 31.10.2019 - Už o 13 dní 13.09.2019

Dotácie bude možné získať aj na nákup vozidiel na alternatívny pohon

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR

Schválené od 10.09.2019 11.09.2019

Nenávratná podpora projektov zameraných na sociálne inovácie pre podnikateľov mimo BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu