Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 11.10.2020 12.10.2020

80 hodín poradenstva pre udržanie a rozvoj biznisu aj počas krízy pre podnikateľov v regiónoch

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch

Schválené od 27.09.2020 28.09.2020

Podpora pre podnikateľov na projekty výskumu a vývoja

Výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky s označením VV 2020

Pripravované od 30.04.2021 21.09.2020

Zmierňujú sa podmienky pre podnikanie na základe remeselných a viazaných živnosti

Zákon o živnostenskom podnikaní

Pripravované od 30.04.2021 21.09.2020

Upravuje sa minimálna a maximálna dĺžka lehoty na pozastavenie živnosti

Zákon o živnostenskom podnikaní

Schválené od 18.09.2020 21.09.2020

Dočasná ochrana podnikateľov sa predlžuje do 31.12.2020

Nariadenie vlády SR, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany

Pripravované od 30.04.2021 21.09.2020

Zakazuje sa obciam ukladať podnikateľom oznamovaciu povinnosť ohľadom prevádzkových časov

Zákon o obecnom zriadení

Schválené od 02.09.2020 03.09.2020

Podpora pre poľnohospodárov a MSP zasiahnutých krízou v dôsledku COVID-19

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Výzva číslo 49/PRV/2020, opatrenie 21 - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19.

Pripravované od 31.12.2020 17.08.2020

Zmierňujú sa podmienky pre poskytovanie regionálnej investičnej pomoci

Zákon o regionálnej investičnej pomoci

Pripravované od 31.12.2020 11.08.2020

Tzv. životaschopné podniky budú môcť žiadať o poskytnutie dočasnej ochrany

Zákon o dočasnej ochrane životaschopných podnikov

Schválené od 03.08.2020 04.08.2020

Vouchery pre podnikateľov na služby architektov, dizajnérov, programátorov, reklamu a marketing

Riadna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu