Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 11.06.2019 12.06.2019

Bezplatná pomoc pri vytváraní obchodného profilu pre získanie zahraničného obchodného partnera

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP - Príprava podkladov na vytvorenie a promovanie obchodných a technologických profilov spoločností.

Schválené od 11.06.2019 12.06.2019

Podnikatelia môžu získať až 5 000 € na dizajnérske služby

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku ODVETVIE: DIZAJN

Schválené od 10.06.2019 11.06.2019

80 hodín bezplatného poradenstva s odborníkom šitých pre Váš biznis

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v regiónoch, dlhodobé individuálne poradenstvo.

Pripravované od 30.06.2019 04.06.2019

Žiadatelia o stimuly na vedu a výskum sa budú musieť zapísať do registra partnerov verejného sektora

Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj

Schválené od 02.06.2019 03.06.2019

Možnosť získať bezplatne 10 hodín odborných konzultácií pre podnikateľov z BA kraja

Výzva na poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v BA, krátkodobé individuálne poradenstvo

Pripravované od 31.12.2019 10.05.2019

Zníženie administratívnej záťaže pri uvádzaní podnikateľských priestorov do prevádzky

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Pripravované od 14.10.2019 29.04.2019

Dotácie bude možné získať aj na nákup vozidiel na alternatívny pohon

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR

Schválené od 22.04.2019 23.04.2019

Podpora 5000 EUR pre podnikateľov BA kraja na reklamu a marketing

Riadna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku ODVETVIE: REKLAMA a MARKETING

Schválené od 22.04.2019 23.04.2019

5 000 € na služby programátorov pre podnikateľov z BA kraja

Riadna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku ODVETVIE: IKT - PROGRAMOVANIE

Schválené od 22.04.2019 23.04.2019

Nenávratný finančný príspevok na závadzanie "smart" systémov pre podnikateľov mimo BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu