Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Občianske a spotrebiteľské právoPripravované od 29.02.2020 07.10.2019

Zákaz fajčenia sa rozšíri aj na terasy či altánky reštaurácií a kaviarní

Zákon o ochrane nefajčiarov

Schválené od 13.12.2019 - Už o 29 dní 17.09.2019

Prevádzkovatelia stravovacích zariadení budú povinní informovať o pôvode použitého mäsa

Zákon o potravinách

Pripravované od 31.12.2019 19.08.2019

Nová úprava kompetencií a postupov kontrolných orgánov pri ochrane spotrebiteľa a zmena výšky pokút

Zákon o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa

Schválené od 31.12.2019 27.06.2019

Staré exekúcie zákon automaticky zastaví, nebude sa pýtať veriteľov

Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní

Schválené od 19.04.2019 02.04.2019

Nový spôsob označovania tabakových výrobkov zavádza povinnosti pre výrobcov, dovozcov aj obchodníkov

Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Schválené od 31.12.2018 05.12.2018

Ubytovacie zariadenia, prenajímatelia áut a ďalší budú potrebovať živnosť ako cestovné kancelárie

Zákon o zájazdoch, spojených cestovných službách, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu

Schválené od 31.12.2018 05.12.2018

Cestovné kancelárie budú povinné zvýšiť poistenie pre prípad úpadku na 30%

Zákon o zájazdoch, spojených cestovných službách, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu

Schválené od 31.12.2018 05.12.2018

Zvýšia sa prídavky na deti a rodičovský príspevok

Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa, Opatrenie o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu