Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Občianske a spotrebiteľské právo


Schválené od 21.04.2020 03.05.2020

Nové časy vyhradené pre nákupy seniorov

-

Schválené od 26.03.2020 04.04.2020

Lehoty na uplatnenie práva na súde sa predlžujú

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Pripravované od 01.03.2020 07.10.2019

Zákaz fajčenia sa rozšíri aj na terasy či altánky reštaurácií a kaviarní

Zákon o ochrane nefajčiarov


Pripravované od 01.01.2020 19.08.2019

Nová úprava kompetencií a postupov kontrolných orgánov pri ochrane spotrebiteľa a zmena výšky pokút

Zákon o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa

Schválené od 01.01.2020 27.06.2019

Staré exekúcie zákon automaticky zastaví, nebude sa pýtať veriteľov

Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní

Schválené od 20.04.2019 02.04.2019

Nový spôsob označovania tabakových výrobkov zavádza povinnosti pre výrobcov, dovozcov aj obchodníkov

Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Schválené od 01.01.2019 05.12.2018

Ubytovacie zariadenia, prenajímatelia áut a ďalší budú potrebovať živnosť ako cestovné kancelárie

Zákon o zájazdoch, spojených cestovných službách, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu