Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Obchodné právo


Schválené od 01.09.2019 03.07.2019

Zužuje sa okruh subjektov povinne zapisovaných do registra partnerov verejného sektora

Zákon o registri partnerov verejného sektora

Schválené od 01.01.2020 27.06.2019

Staré exekúcie zákon automaticky zastaví, nebude sa pýtať veriteľov

Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní

Schválené od 01.07.2019 15.05.2019

Nové práva akcionárov vo verejných akciových spoločnostiach

Obchodný zákonník


Schválené od 05.04.2019 05.04.2019

Reťazce odvody vo výške 2,5% platiť nebudú, zákon bol zrušený

Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov

Schválené od 01.05.2019 28.03.2019

Nové povinnosti a sankcie za neprimerané obchodné praktiky v potravinárstve

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

Schválené od 01.03.2019 04.02.2019

Oznamovatelia korupcie (whistlebloweri) získajú väščiu ochranu a pomoc

Zákon o ochrane oznamovateľov

Schválené od 01.01.2019 29.01.2019

Nová odvodová povinnosť pre obchodné reťazce predávajúce potraviny

Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov

Schválené od 01.01.2019 29.01.2019

Na verejné obstarávanie intelektuálnych služieb nie je možné použiť elektronické trhovisko

Zákon o o verejnom obstarávaní


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu