Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Obchodné právoPripravované od 30.09.2020 13.06.2019

Zápisy do obchodného registru bude možné vykonať výlučne len elektronicky

Zákon o obchodnom registri

Pripravované od 30.06.2020 13.06.2019

Spoločníkom s.r.o. nebude môcť byť osoba, na ktorú je vedená exekúcia

Zákon o obchodnom registri

Pripravované od 30.06.2020 07.06.2019

Nová úprava likvidácie spoločnosti v Obchodnom zákonníku

Obchodný zákonník

Pripravované od 30.06.2020 07.06.2019

Konateľom s.r.o. nebude môcť byť osoba, na ktorú je vedená exekúcia

Obchodný zákonník

Pripravované od 30.09.2020 07.06.2019

Pri zakladaní spoločnosti bude stačiť ako sídlo uviesť názov obce

Obchodný zákonník

Pripravované od 30.06.2020 07.06.2019

Do obchodného registra nebude možné zapísať žiadne obmedzenie konania štatutára

Obchodný zákonník


Schválené od 30.06.2019 15.05.2019

Nové práva akcionárov vo verejných akciových spoločnostiach

Obchodný zákonník


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu