Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Obchodné právo


Schválené od 01.11.2019 07.10.2019

Nové vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

Schválené od 01.11.2019 11.09.2019

Pokuty pre obchodníkov diskriminujúcich zákazníkov z iných krajín

Zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu

Pripravované od 10.01.2020 12.08.2019

Údaje o konečných užívateľoch výhod budú verejne dostupné

Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Pripravované od 10.01.2020 12.08.2019

Osoby poskytujúce služby s virtuálnymi aktívami budú potrebovať špeciálnu živnosť

Zákon o živnostenskom podnikaní

Schválené od 01.09.2019 03.07.2019

Jasné pravidlá pre posudzovanie hodnoty transakcií pre účely registra partnerov verejného sektora

Zákon o registri partnerov verejného sektora

Zrušené 03.07.2019

Nové údaje zapisované do registra partnerov verejného sektora o konečnom užívateľovi výhod

Zákon o registri partnerov verejného sektora


Schválené od 01.09.2019 03.07.2019

Zužuje sa okruh subjektov povinne zapisovaných do registra partnerov verejného sektora

Zákon o registri partnerov verejného sektora

Schválené od 01.01.2020 27.06.2019

Staré exekúcie zákon automaticky zastaví, nebude sa pýtať veriteľov

Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní

Schválené od 01.07.2019 15.05.2019

Nové práva akcionárov vo verejných akciových spoločnostiach

Obchodný zákonník

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu