Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Obchodné právo

Schválené od 01.11.2019 07.10.2019

Nové vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

Schválené od 01.11.2019 11.09.2019

Pokuty pre obchodníkov diskriminujúcich zákazníkov z iných krajín

Zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu

Pripravované od 10.01.2020 12.08.2019

Údaje o konečných užívateľoch výhod budú verejne dostupné

Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Pripravované od 10.01.2020 12.08.2019

Osoby poskytujúce služby s virtuálnymi aktívami budú potrebovať špeciálnu živnosť

Zákon o živnostenskom podnikaní

Schválené od 01.09.2019 03.07.2019

Jasné pravidlá pre posudzovanie hodnoty transakcií pre účely registra partnerov verejného sektora

Zákon o registri partnerov verejného sektora

Zrušené 03.07.2019

Nové údaje zapisované do registra partnerov verejného sektora o konečnom užívateľovi výhod

Zákon o registri partnerov verejného sektora


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu