Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Obchodné právo


Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Firmu bude možné založiť už od 1 eura

Obchodný zákonník

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Znižuje sa sadzba mýta pre nákladné vozidlá

Nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Osobný bankrot bude dostupnejší a jednoduchší

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Schválené od 01.02.2017 15.02.2017

Elektronické exekučné konanie a prísnejšie požiadavky na exekútorov

Novela Exekučného poriadku

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Malé a stredné podniky môžu požiadať štát o nenávratný príspevok alebo poradenstvo

Zákon o podpore malého a stredného podnikania

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Dopady regulácie na malé a stredné podniky sa budú prísne testovať

Zákon o podpore malého a stredného podnikania

Schválené od 27.12.2016 15.02.2017

Rozširujú sa možnosti požadovať náhradu škody vzniknutej porušením práva hospodárskej súťaže

Návrh zákona o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením práva hospodárskej súťaže

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Každá firma musí mať dátovú schránku na komunikáciu so štátom

Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)

Schválené od 01.07.2016 15.02.2017

Zvyšuje sa počet dokladov vo virtuálnej pokladnici na 3000

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu