Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Obchodné právo


Schválené od 31.03.2018 - Novinka 08.02.2019

Nové povinnosti a sankcie za neprimerané obchodné praktiky v potravinárstve

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

Schválené od 28.02.2019 - Už o 20 dní 04.02.2019

Oznamovatelia korupcie (whistlebloweri) získajú väščiu ochranu a pomoc

Zákon o ochrane oznamovateľov

Pripravované od 31.05.2019 14.01.2019

Nové práva akcionárov vo verejných akciových spoločnostiach

Obchodný zákonník

Schválené od 31.12.2018 29.01.2019

Nová odvodová povinnosť pre obchodné reťazce predávajúce potraviny

Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov

Pripravované od 31.12.2018 30.10.2018

Staré exekúcie zákon automaticky zastaví, nebude sa pýtať veriteľov

Zákon o ukončení niektorých exekúcií

Schválené od 31.12.2018 29.01.2019

Na verejné obstarávanie intelektuálnych služieb nie je možné použiť elektronické trhovisko

Zákon o o verejnom obstarávaníSchválené od 31.12.2018 29.01.2019

Zmeny v poskytovaní zábezpeky vo verejnom obstarávaní

Zákon o o verejnom obstarávaní

Schválené od 30.11.2018 29.01.2019

Ruší sa dvojobálkový systém predkladania ponúk vo verejnom obstarávaní

Zákon o verejnom obstarávaní

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu