Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Obchodné právo


Schválené od 30.04.2019 - Už o 14 dní 05.04.2019

Zákon novo definuje pravidlá pri tvorbe cien a zvyšuje pokuty za jeho porušenie

Zákon o cenách

Schválené od 04.04.2019 05.04.2019

Reťazce odvody vo výške 2,5% platiť nebudú, zákon bol zrušený

Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov

Schválené od 30.04.2019 - Už o 14 dní 28.03.2019

Nové povinnosti a sankcie za neprimerané obchodné praktiky v potravinárstve

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

Schválené od 28.02.2019 04.02.2019

Oznamovatelia korupcie (whistlebloweri) získajú väščiu ochranu a pomoc

Zákon o ochrane oznamovateľov

Pripravované od 31.05.2019 14.01.2019

Nové práva akcionárov vo verejných akciových spoločnostiach

Obchodný zákonník

Schválené od 31.12.2018 29.01.2019

Nová odvodová povinnosť pre obchodné reťazce predávajúce potraviny

Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov

Pripravované od 31.12.2018 30.10.2018

Staré exekúcie zákon automaticky zastaví, nebude sa pýtať veriteľov

Zákon o ukončení niektorých exekúcií

Schválené od 31.12.2018 29.01.2019

Na verejné obstarávanie intelektuálnych služieb nie je možné použiť elektronické trhovisko

Zákon o o verejnom obstarávaníStiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu