Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Obchodné právo


Pripravované od 31.03.2021 19.02.2021

Vyňatie subjektov v oblasti výskumu a vývoja zo špeciálnych podmienok vo verejnom obstarávaní

Poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 392)

Pripravované od 30.04.2021 10.02.2021

Stanovujú sa podmienky programu zhovievavosti pri kartelových dohodách

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti

Pripravované od 30.04.2021 04.02.2021

Stanovujú sa podrobnosti inštitútu urovnania v konaní s Protimonopolným úradom

Návrh vyhlášky Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania

Pripravované od 30.04.2021 04.02.2021

Stanovujú sa hodnoty na určenie zanedbateľného účinku na hospodársku súťaž

Vyhláška Protimonopolného úradu SR, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž

Pripravované od 30.04.2021 05.10.2020

Upravujú sa neprimerané podmienky v obchode s potravinami- niektoré odpadnú, iná pribudnú

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

Schválené od 31.10.2020 02.10.2020

Údaje o konečných užívateľoch výhod budú verejne dostupné

Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Schválené od 31.10.2020 02.10.2020

Osoby poskytujúce služby s virtuálnymi aktívami budú potrebovať špeciálnu živnosť

Zákon o živnostenskom podnikaní

Schválené od 01.10.2020 01.09.2020

Nová úprava likvidácie spoločnosti v Obchodnom zákonníku

Obchodný zákonník

Schválené od 01.10.2020 01.09.2020

Zápisy do obchodného registru bude možné vykonať výlučne len elektronicky

Zákon o obchodnom registri


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu