Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Obchodné právo


Pripravované od 30.04.2021 05.10.2020

Upravujú sa neprimerané podmienky v obchode s potravinami- niektoré odpadnú, iná pribudnú

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

Schválené od 31.10.2020 - Už o 9 dní 02.10.2020

Údaje o konečných užívateľoch výhod budú verejne dostupné

Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Schválené od 31.10.2020 - Už o 9 dní 02.10.2020

Osoby poskytujúce služby s virtuálnymi aktívami budú potrebovať špeciálnu živnosť

Zákon o živnostenskom podnikaní

Schválené od 01.10.2020 01.09.2020

Nová úprava likvidácie spoločnosti v Obchodnom zákonníku

Obchodný zákonník

Schválené od 01.10.2020 01.09.2020

Zápisy do obchodného registru bude možné vykonať výlučne len elektronicky

Zákon o obchodnom registri


Schválené od 01.10.2020 01.09.2020

Novým spoločníkom s.r.o. nebude môcť byť osoba, na ktorú je vedená exekúcia

Zákon o obchodnom registri



Schválené od 01.10.2020 01.09.2020

Konateľom s.r.o. nebude môcť byť osoba, na ktorú je vedená exekúcia

Obchodný zákonník

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu