Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Obchodné právo


Schválené od 30.09.2020 25.10.2019

Nová úprava likvidácie spoločnosti v Obchodnom zákonníku

Obchodný zákonník


Schválené od 30.09.2020 25.10.2019

Novým spoločníkom s.r.o. nebude môcť byť osoba, na ktorú je vedená exekúcia

Zákon o obchodnom registri

Schválené od 30.09.2020 25.10.2019

Zápisy do obchodného registru bude možné vykonať výlučne len elektronicky

Zákon o obchodnom registri


Schválené od 30.09.2020 25.10.2019

Konateľom s.r.o. nebude môcť byť osoba, na ktorú je vedená exekúcia

Obchodný zákonník

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu