Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Zvýšenie sadzby odvodu za prevádzkovanie hazardných hier a nové povinnosti prevádzkovateľov

Novela zákona o hazardných hrách

Schválené od 01.02.2017 15.02.2017

Registračná daň pri autách závisieť aj od veku vozidla a bude sa platiť pri každom prepise

Novela zákona o správnych a súdnych poplatkoch

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Nová povinnosť poskytovateľov internetu blokovať weby s nelicencovanými hazardnými hrami

Novela zákona o hazardných hrách


Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Paušálne výdavky živnostníkov sa zvýšia na 60 % a ich maximálna suma bude až 20 tisíc €

Novela zákona o dani z príjmov

Schválené od 01.07.2016 15.02.2017

Zlepšuje sa vymožiteľnosť práva na súdoch

Civilný sporový poriadok

Schválené od 01.07.2016 15.02.2017

Podnikateľ sa bude môcť ľahšie brániť voči nekonaniu úradov

Správny súdny poriadok

Schválené od 01.07.2016 15.02.2017

Firmy bude možné trestne stíhať

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Schválené od 18.06.2016 15.02.2017

Slovenský podnikateľ bude zodpovedný za nevyplatenie mzdy zahraničnému zamestnancovi subdodávateľa

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, novela Zákonníka práce

Schválené od 18.06.2016 15.02.2017

Stanovujú sa nové povinnosti pre zahraničného zamestnanca vyslaného na Slovensko

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu