Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.01.2018 17.07.2017

Prísnejšia úprava ochrany osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov

Pripravované od 01.01.2018 05.05.2017

Nový výpočet poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a na odkalisko

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov na skládku odpadov a odkalisko

Schválené od 01.01.2017 12.04.2017

Obce (mestá) budú môcť vyrubiť poplatok za uskutočňovanie stavieb

Zákon o miestnom poplatku za rozvoj

Schválené od 01.01.2017 12.04.2017

Vyššie sociálne odvody pre lepšie zarábajúcich

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.02.2017 12.04.2017

Zaplatenia faktúry sa bude možné domáhať elektornicky

Zákon o upomínacom konaní

Schválené od 01.02.2017 12.04.2017

Nové povinnosti podnikateľov, ktorí sa uchádzajú o verejné zdroje nad 100 tisíc €

Zákona o registri partnerov verejného sektora

Schválené od 01.03.2017 15.02.2017

Poplatky pre autorizované osoby a pre subjekty žiadajúce o autorizáciu

Novela zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Firmu bude možné založiť už od 1 eura

Obchodný zákonník

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Znižuje sa sadzba mýta pre nákladné vozidlá

Nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Osobný bankrot bude dostupnejší a jednoduchší

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu