Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.01.2019 09.05.2017

Sledovania zmien na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností

Zákon o katastri nehnuteľností

Pripravované od 01.01.2018 09.05.2017

Komplexné informovania malých a stredných podnikateľov na Jednotnom kontaktnom mieste

Živnostenský zákon

Pripravované od 01.01.2018 07.05.2017

Zrušenie pokuty pre zamestnávateľa za nepravdivé čestné vyhlásenie brigádnika-študenta

Zákon o sociálnom poistení

Pripravované od 01.10.2017 25.08.2017

Povinnosť každej s.r.o. mať vždy určeného konateľa

Obchodný zákonník

Pripravované od 01.06.2017 01.05.2017

Povinnosť identifikovať končeného užívateľa výhod už pri hotovostnej transakcii od 10 000 €

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Schválené od 01.06.2017 01.05.2017

Zákaz maloobchodného predaja cez sviatky

Zákonník práce

Pripravované od 01.01.2018 13.04.2017

Vznikne centrálny informačný systém katastra nehnuteľností

Katastrálny zákon

Pripravované od 01.11.2018 12.04.2017

Vďaka novému centrálnemu registru elektronických rozhodnutí sa odbremenia podnikatelia

Zákon o e-GovernmenteStiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu