Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.10.2017 31.08.2017

Chránené dielne a chránené pracoviská budú musieť k príspevku spísať dohodu

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 01.09.2017 21.08.2017

Virtuálna registračná pokladnica bude prístupnejšia viacerým podnikateľom

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Pripravované od 01.01.2018 14.08.2017

Procesné zmeny vo verejnom obstarávaní

Zákon o verejnom obstarávaní

Pripravované od 01.01.2018 07.08.2017

Prísnejšie podmienky pre potravinárov pri predaji pekárskych a cukrárskych výrobkov

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách

Pripravované od 01.01.2018 07.08.2017

Podnikajúcim sociálnym pracovníkom pribudne agenda a zníži sa byrokracia

Zákon o sociálnych službách

Schválené od 01.08.2017 20.07.2017

Zníženie emisií z biopalív o 2 % do konca roka 2017

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok

Schválené od 01.08.2017 08.08.2017

Zníženie minimálnych oprávnených výdavkov umožní širšiu podporu filmových projektov

Vyhláška Ministerstva kultúry o filmovom projekte

Schválené od 15.07.2017 13.07.2017

Zmeny v objemoch pri balení liehovín

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR o spotrebiteľskom balení

Pripravované od 01.01.2018 13.07.2017

Vlastníkovi studne či čistiarne odpadových vôd pribudnú povinnosti

Zákon o vodách

Schválené od 01.08.2017 09.07.2017

Zmena povolených denaturačných prostriedkov

Vyhláška Ministerstva financií SR o povolených denaturačných prostriedkoch

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu