Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.01.2018 14.10.2017

Zmeny v zdanení pohonných látok, nové zdanenie bioplynu a LPG

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja


Schválené od 01.01.2018 14.10.2017

Novinky v súvislosti s virtuálnou registračnou pokladnicou

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Schválené od 01.01.2018 14.10.2017

Presnejšie vymedzenie daňového tajomstva a sprísnenie jeho ochrany

Daňový poriadok


Schválené od 01.01.2018 14.10.2017

Maximálna lehota vyrubovacieho daňového konania

Daňový poriadok


Schválené od 01.01.2018 14.10.2017

Menia sa pravidlá poskytovania podpory a dotácií v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Schválené od 01.01.2018 14.10.2017

Za nevedenie účtovníctva bude hroziť zrušenie živnosti

Zákon o účtovníctve

Schválené od 01.01.2018 14.10.2017

Súčinnosť výrobcov, dovozcov a distribútorov registračných pokladníc

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu