Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.01.2018 19.10.2017

Predĺženie lehoty na odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne

Zákon o sociálnom poistení


Schválené od 01.01.2018 19.10.2017

Na prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne bude 7 dní, inak pôjde o nelegálne zamestnávanie

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Schválené od 15.10.2017 16.10.2017

Zmena vzorov ohlásení pri nakladaní s odpadmi

Vyhláška Ministerstva životného prostredia o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti


Schválené od 01.01.2018 01.11.2017

Nové údaje, ktoré musia pokladničné doklady obsahovať

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladniceSchválené od 01.01.2018 19.10.2017

Úhrada za záväzné stanovisko k daňovým predpisom sa znižuje na polovicu

Daňový poriadok

Schválené od 01.01.2018 14.10.2017

Jednoduchšia ručiteľská záruka pri colnom dlhu a zmiernenie sankcií

Colný zákon

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu