Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 03.04.2020 06.04.2020

Prerušenie daňových kontrol a daňových konaní a odloženie daňových exekúcií

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 03.04.2020 06.04.2020

Zoznamy daňových dlžníkov počas trvania pandémie nebudú aktualizované

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Schválené od 05.04.2020 09.04.2020

Niektorým zamestnávateľom a SZČO bude povolený odklad platieb poistného

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení

Schválené od 03.04.2020 06.04.2020

Posun lehoty na podanie daňového priznania a ďalšie opatrenia v daňovej a účtovnej oblasti

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19


Schválené od 03.04.2020 06.04.2020

Malé a stredné podniky môžu požiadať o pomoc vo forme záruk za úvery alebo úhrady úroku z úverov

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu