Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.10.2020 25.10.2019

Konateľom s.r.o. nebude môcť byť osoba, na ktorú je vedená exekúcia

Obchodný zákonník


Neschválené 23.10.2019

Nárok na rekreačné poukazy budú mať všetci zamestnanci

Zákonník práceSchválené od 23.10.2019 23.10.2019

Bezplatné poradenstvo pre zapojenie sa do komunitárnych programov EÚ pre podnikateľov v BA kraji

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave


Schválené od 01.01.2020 - Už o 15 dní 22.10.2019

Rozširujú sa možnosti obstarávateľov vylúčiť účastníkov z verejného obstarávania

Zákon o verejnom obstarávaní

Schválené od 01.01.2020 - Už o 15 dní 18.10.2019

Zamestnanci budú pri žalobách proti zamestnancom oslobodení od súdnych poplatkov

Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Schválené od 01.01.2020 - Už o 15 dní 18.10.2019

Zamestnanci starajúci sa o dieťa (bez ohľadu na vek) budú mať nárok na 5 týždňov dovolenky

Zákonník práce

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu