Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.11.2019 29.10.2019

Štát poskytne finančnú pomoc včelárom

Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva

Pripravované od 01.11.2020 29.10.2019

Pribudnú nové dokumenty, ktoré nebude potrebné úradom dokladať

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Schválené od 01.01.2021 28.10.2019

Zakazuje sa chov zvierat na účely kožušín

Zákon o veterinárnej starostlivosti

Schválené od 01.01.2020 28.10.2019

Nová úprava pojmu "použitie vozidla na podnikanie" z pohľadu daní

Zákon o dani z motorových vozidiel

Schválené od 01.10.2020 25.10.2019

Nová úprava likvidácie spoločnosti v Obchodnom zákonníku

Obchodný zákonník


Schválené od 01.10.2020 25.10.2019

Novým spoločníkom s.r.o. nebude môcť byť osoba, na ktorú je vedená exekúcia

Zákon o obchodnom registri

Schválené od 01.10.2020 25.10.2019

Zápisy do obchodného registru bude možné vykonať výlučne len elektronicky

Zákon o obchodnom registri


Schválené od 01.10.2020 25.10.2019

Konateľom s.r.o. nebude môcť byť osoba, na ktorú je vedená exekúcia

Obchodný zákonník

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu