Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Neschválené 06.12.2019

Zamestnávatelia nebudú musieť vypracovávať prevádzkové poriadky na pracoviskách s malými rizikami

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Neschválené 06.12.2019

Vstup do solárií bude zakázaný osobám mladším 18 rokov

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Neschválené 06.12.2019

Do reštaurácie bude povolený aj vstup so zvieraťom

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Schválené od 01.01.2024 06.12.2019

Veľké obchody budú povinné darovať potraviny po dátume spotreby charitám

Zákon o potravinách

Schválené od 01.01.2020 06.12.2019

Kozmetické výrobky po dátume spotreby bude možné darovať charitám

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Schválené od 01.01.2020 06.12.2019

Poskytovanie ubytovania pre zamestnanca bude oslobodené od dane z príjmu

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 01.01.2020 06.12.2019

Nový spôsob odpisovania budov slúžiacich na ubytovanie vlastných zamestnancov

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 01.12.2019 20.12.2019

Rozširuje sa okruh dokumentov, ktoré úradom nebudete musieť dokladať

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Schválené od 27.11.2019 02.12.2019

Finančný príspevok na vzdelávanie zamestnancov v poľnohospodárstve a vidieckych oblastiach

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, číslo výzvy: 43/PRV/2019

Neschválené 02.12.2019

Zákon o verejnom obstarávaní bude po novom definovať aj enviromentálny aspekt

Zákon o verejnom obstarávaní

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu