Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 07.04.2020 30.04.2020

Bezplatný prístup na online konferenciu či seminár v rámci EÚ pre podnikateľov (máj-júl 2020)

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Stážového programu NPC v Bratislave / regiónoch, Online účasť na medzinárodnom odbornom podujatí

Schválené od 07.04.2020 26.04.2020

Konzultácie pre udržanie podnikania počas pandémie pre firmy nad 3 roky od založenia mimo BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch, Krátkodobé individuálne poradenstvo vo forme konzultácií

Schválené od 09.04.2020 24.04.2020

Podnikatelia môžu pozastaviť živnosť aj na kratšiu dobu ako 6 mesiacov

Zákon o živnostenskom podnikaní

Schválené od 14.04.2020 20.04.2020

Príspevok môžu dostať aj spoločníci, konatelia, SZČO s pozastavenou činnosťou alebo dohodári

Podmienky projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkovSchválené od 03.04.2020 06.04.2020

Prerušenie daňových kontrol a daňových konaní a odloženie daňových exekúcií

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 03.04.2020 06.04.2020

Zoznamy daňových dlžníkov počas trvania pandémie nebudú aktualizované

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu