Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Schválené od 20.11.2019 20.11.2019

Bezplatná pomoc s vytváraním obchodného profilu podnikateľa pre zahraničný trh

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP - Príprava podkladov na vytvorenie a promovanie obchodných a technologických profilov spoločností.

Schválené od 20.11.2019 20.11.2019

Dotácie pre podnikateľov rozvíjajúcich kultúru národnostných menšín

Výzva č. 2/2020 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Schválené od 13.11.2019 13.11.2019

Dotácie pre podnikateľov, ktorí rozvíjajú kultúru národnostných menšín

Výzva č. 1/2020 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Pripravované od 01.05.2020 11.11.2019

15-ročné osoby bude možné zamestnať už počas prvých letných prázdnin

Zákonník práce

Schválené od 06.11.2019 06.11.2019

Bezplatné konzultácie pre začínajúcich podnikateľov mimo BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch, krátkodobé individuálne poradenstvo

Schválené od 01.01.2020 04.11.2019

Nové podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v oblasti cestovného ruchu

Zákon o podpore cestovného ruchu

Schválené od 01.01.2020 04.11.2019

Vyhláška upravuje výšku podpory pre podnikateľov na obstaranie ubytovacích domov a nájomných bytov

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti

Schválené od 01.12.2019 04.11.2019

Za neuhradenú pokutu udelenú v rámci objektívnej zodpovednosti bude možné odobrať ŠPZ

Zákon o cestnej premávke

Schválené od 01.12.2019 04.11.2019

Zálohované budú plastové fľaše a plechovky s objemom 0,1 až 3l a minimálna záloha bude 0,10€ /0,12€

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu