Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.01.2020 06.12.2019

Poskytovanie ubytovania pre zamestnanca bude oslobodené od dane z príjmu

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 01.01.2020 06.12.2019

Nový spôsob odpisovania budov slúžiacich na ubytovanie vlastných zamestnancov

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 01.12.2019 20.12.2019

Rozširuje sa okruh dokumentov, ktoré úradom nebudete musieť dokladať

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Schválené od 27.11.2019 02.12.2019

Finančný príspevok na vzdelávanie zamestnancov v poľnohospodárstve a vidieckych oblastiach

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, číslo výzvy: 43/PRV/2019

Neschválené 02.12.2019

Zákon o verejnom obstarávaní bude po novom definovať aj enviromentálny aspekt

Zákon o verejnom obstarávaní

Neschválené 02.12.2019

Obstarávatelia budú môcť zo zákona odstúpiť od už uzatvorenej zmluvy

Zákon o verejnom obstarávaní


Schválené od 20.11.2019 20.11.2019

Bezplatná pomoc s vytváraním obchodného profilu podnikateľa pre zahraničný trh

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP - Príprava podkladov na vytvorenie a promovanie obchodných a technologických profilov spoločností.

Schválené od 20.11.2019 20.11.2019

Dotácie pre podnikateľov rozvíjajúcich kultúru národnostných menšín

Výzva č. 2/2020 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Schválené od 13.11.2019 13.11.2019

Dotácie pre podnikateľov, ktorí rozvíjajú kultúru národnostných menšín

Výzva č. 1/2020 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu