Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.01.2020 08.11.2019

Finančné limity pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a pri súťaži návrhov

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

Schválené od 06.11.2019 06.11.2019

Bezplatné konzultácie pre začínajúcich podnikateľov mimo BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch, krátkodobé individuálne poradenstvo

Schválené od 01.01.2020 - Už o 15 dní 04.11.2019

Nové podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v oblasti cestovného ruchu

Zákon o podpore cestovného ruchu

Schválené od 01.01.2020 - Už o 15 dní 04.11.2019

Vyhláška upravuje výšku podpory pre podnikateľov na obstaranie ubytovacích domov a nájomných bytov

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti

Schválené od 01.12.2019 04.11.2019

Za neuhradenú pokutu udelenú v rámci objektívnej zodpovednosti bude možné odobrať ŠPZ

Zákon o cestnej premávke

Schválené od 01.12.2019 04.11.2019

Zálohované budú plastové fľaše a plechovky s objemom 0,1 až 3l a minimálna záloha bude 0,10€ /0,12€

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Schválené od 01.12.2019 04.11.2019

Prepis a evidencia vozidla budú jednoduchšie a bude možné ich vybaviť aj elektronicky

Zákon o cestnej premávke

Schválené od 30.10.2019 30.10.2019

Dotácia na organizáciu festivalov, koncertov, súťaží a kultúrno-vzdelávacích aktivít

Výzva č. 3/2020 Fondu na podporu umenia

Schválené od 01.01.2020 - Už o 15 dní 30.10.2019

Nové vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmu

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Schválené od 01.11.2019 29.10.2019

Štát poskytne finančnú pomoc včelárom

Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu