Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 30.06.2020 10.06.2020

Zvyšujú sa sumy životného minima od 1.7.2020

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Schválené od 02.06.2020 03.06.2020

Vouchery pre projekty podnikateľov integrujúcich IT a lekársku diagnostiku

Poukazy (vouchery) projektu DIGI-B-CUBE pre malých a stredných podnikateľov + start-upy

Schválené od 02.06.2020 03.06.2020

Ďalšie uvoľňovanie opatrení od 3.6.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Schválené od 01.07.2020 - Už čoskoro 01.06.2020

Na súhlase s umiestnením sídla spoločnosti budú musieť byť úradne osvedčené podpisy

Obchodný zákonník

Schválené od 01.07.2020 01.06.2020

Predlžuje sa doba registrácie odrody viniča a chmeľu z 15 rokov na 30 rokov

Nariadenie vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín

Schválené od 19.05.2020 27.05.2020

Splatnosť poistného na sociálne poistenie sa posúva do 31.12.2020

Nariadnie vlády SR o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Schválené od 26.05.2020 26.05.2020

Vnútorné prevádzky si môžu vybrať z viacerých spôsobov zaistenenia povoleného počtu zákazníkov

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Schválené od 26.05.2020 26.05.2020

Prevádzky verejného stravovania budú môcť byť otvorené pre uzavretú spoločnosť aj po 22.hodine

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Schválené od 02.06.2020 26.05.2020

Otvoria sa už aj fitness centrá, plavárne a ďalšie vnútorné športoviská

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Schválené od 28.05.2020 10.06.2020

Cestovné kancelárie môžu klientom ponúkať náhradné zájazdy, nie sú povinné vrátiť peniaze

Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu