Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 24.04.2020 03.05.2020

Daňové preplatky na dani z príjmov za rok 2019 môžu byť vrátené už do 10.5.2020

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 23.05.2020 03.05.2020

Menia sa podmienky pre autoškoly a pre ich inštruktorov

Zákon o autoškolách

Schválené od 21.04.2020 03.05.2020

Nové časy vyhradené pre nákupy seniorov

-

Schválené od 24.04.2020 03.05.2020

Podnikatelia môžu uplatniť odpočet daňovej straty za obdobia 2015 – 2018

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 24.04.2020 03.05.2020

Daňové kontroly a konania budú prerušené len na žiadosť subjektu

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 11.05.2020 03.05.2020

Podnikatelia budú môcť požiadať o dočasnú ochranu pred konkurzmi, exekúciami či veriteľmi

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii

Schválené od 24.04.2020 03.05.2020

Preddavky na daň z príjmov splatné počas pandémie odpustia podnikateľom so 40 % poklesom tržieb

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19


Schválené od 24.04.2020 03.05.2020

Používatelia registračných pokladníc si môžu oznamovacie povinnosti splniť až po skončení pandémie

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 24.04.2020 03.05.2020

Preddavky na daň z motorových vozidiel splatné počas obdobia pandémie budú odpustené

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu