Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 30.06.2020 24.06.2020

Zníženie správneho poplatku za oznámenie nových produktov a potravín umiestnených na trh

Zákon o správnych poplatkoch

Pripravované od 30.06.2020 24.06.2020

Zjednodušenie postupu pri zápise živnosti na kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov

Zákon o živnostenskom podnikaníSchválené od 19.06.2020 19.06.2020

Ruší sa zákaz nedeľného predaja

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Pripravované od 31.12.2020 19.06.2020

Ruší sa oslobodenie od DPH pre zásielky z 3. krajín neprevyšujúce hodnotu 22 EUR

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 21.06.2020 19.06.2020

Ďaľší odklad platieb poistného za jún 2020

Nariadenie vlády SR o splatnostipoistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19


Schválené od 16.06.2020 18.06.2020

Štát poskytne dotáciu na nájomné vo výške zľavy, ktorú prenájímateľ poskytol nájomcovi

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Pripravované od 30.09.2020 10.06.2020

Nová vyhláška určuje odmenu likvidátora stanoveného súdom

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu