Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 24.05.2020 24.05.2020

Cestovné kancelárie môžu klientom ponúkať náhradné zájazdy, nie sú povinné vrátiť peniaze

Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu

Schválené od 19.05.2020 19.05.2020

Otvoria sa už aj obchodné centrá, reštaurácie a ďalšie prevádzky a zmiernia sa niektoré opatrenia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Schválené od 19.05.2020 26.05.2020

Štát poskytne finančnú pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 19.05.2020 26.05.2020

Nové pravidlá pre vracanie preddavkov na daň z príjmov

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19


Schválené od 05.05.2020 07.05.2020

Druhá a tretia fáza otvárania prevádzok sa spúšťa už 6.5.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Schválené od 04.05.2020 05.05.2020

Podnikatelia môžu byť oslobodení od poskytovania štatistikých údajov

Zákon o štátnej štatistike

Schválené od 24.04.2020 04.05.2020

Prenajímatelia nemôžu jednostranne ukončiť nájom, ak nájomca z dôvodu pandémie nezaplatí nájomné

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii

Schválené od 29.04.2020 04.05.2020

Preddavky na daň z príjmu v roku 2020 je možné platiť vo výške z minulého roku

Nariadenie vlády o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou

Schválené od 24.04.2020 03.05.2020

Niektorým zamestnávateľom a SZČO bude odpustená platba sociálneho poistenia za apríl 2020

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o starobnom dôchodkovom sporení

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu