Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Neschválené 02.12.2019

Obstarávatelia budú môcť zo zákona odstúpiť od už uzatvorenej zmluvy

Zákon o verejnom obstarávaní


Schválené od 01.01.2020 04.11.2019

Nové podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v oblasti cestovného ruchu

Zákon o podpore cestovného ruchu

Schválené od 01.12.2019 04.11.2019

Za neuhradenú pokutu udelenú v rámci objektívnej zodpovednosti bude možné odobrať ŠPZ

Zákon o cestnej premávke

Schválené od 01.12.2019 04.11.2019

Zálohované budú plastové fľaše a plechovky s objemom 0,1 až 3l a minimálna záloha bude 0,10€ /0,12€

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Schválené od 01.12.2019 04.11.2019

Prepis a evidencia vozidla budú jednoduchšie a bude možné ich vybaviť aj elektronicky

Zákon o cestnej premávke

Schválené od 01.02.2020 05.02.2020

Zavádza sa nová diaľničná známka, ktorá bude platiť 365 dní od zakúpenia

Zákon o diaľničnej známke

Schválené od 01.11.2019 29.10.2019

Štát poskytne finančnú pomoc včelárom

Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva

Schválené od 01.01.2021 28.10.2019

Zakazuje sa chov zvierat na účely kožušín

Zákon o veterinárnej starostlivosti

Schválené od 01.01.2020 22.10.2019

Rozširujú sa možnosti obstarávateľov vylúčiť účastníkov z verejného obstarávania

Zákon o verejnom obstarávaní

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu