Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 10.03.2020 18.02.2020

Každá zverejnená ponuka na predaj/prenájom budovy musí obsahovať údaj o energetickej hospodárnosti

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Schválené od 14.02.2020 09.02.2020

Rozšírenie poľnohospodárskej podpory na ďalšie plodiny a zníženie administratívnej záťaže

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb


Schválené od 01.01.2020 20.12.2019

Finančné limity pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a pri súťaži návrhov

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

Schválené od 03.07.2021 06.12.2019

Zavádza sa zákaz používania niektorých jednorazových plastových výrobkov

Zákon o odpadoch

Neschválené 06.12.2019

Vstup do solárií bude zakázaný osobám mladším 18 rokov

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Neschválené 06.12.2019

Do reštaurácie bude povolený aj vstup so zvieraťom

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Schválené od 01.01.2024 06.12.2019

Veľké obchody budú povinné darovať potraviny po dátume spotreby charitám

Zákon o potravinách

Schválené od 01.01.2020 06.12.2019

Kozmetické výrobky po dátume spotreby bude možné darovať charitám

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Neschválené 02.12.2019

Zákon o verejnom obstarávaní bude po novom definovať aj enviromentálny aspekt

Zákon o verejnom obstarávaní

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu