Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania

Schválené od 03.04.2020 06.04.2020

Malé a stredné podniky môžu požiadať o pomoc vo forme záruk za úvery alebo úhrady úroku z úverov

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 03.04.2020 05.04.2020

K žiadostiam o podporu na udržania pracovných miest budú žiadatelia dokladať čestné prehlásenie

Zákon o službách zamestnanosti


Schválené od 26.03.2020 04.04.2020

Zavedenie podporných mechanizmov pre zamestnávateľov na udržanie pracovných miest

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 24.03.2020 04.04.2020

Podpora veľkých projektov internetovej komunity

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre VEĽKÉ PROJEKTY


Schválené od 10.03.2020 20.03.2020

Podpora podnikateľov v cestovnom ruchu v Banskobystrickom kraji

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu