Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 24.04.2020 03.05.2020

Niektorým zamestnávateľom a SZČO bude odpustená platba sociálneho poistenia za apríl 2020

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o starobnom dôchodkovom sporení

Schválené od 11.05.2020 03.05.2020

Podnikatelia budú môcť požiadať o dočasnú ochranu pred konkurzmi, exekúciami či veriteľmi

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii


Schválené od 24.04.2020 03.05.2020

Rozširuje sa okruh žiadateľov o príspevky na podporu pracovných miest

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 08.04.2020 03.05.2020

Aj malí podnikatelia môžu požiadať o odklad splátok úveru

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 14.04.2020 03.05.2020

Zamestnávatelia si môžu vybrať z dvoch možností podpory v čase korona krízy

Podmienky projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov

Schválené od 07.04.2020 03.05.2020

Konzultácie pre udržanie podnikania počas pandémie pre firmy do 3 rokov od založenia mimo BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch, Krátkodobé individuálne poradenstvo vo forme konzultácií

Schválené od 07.04.2020 30.04.2020

Bezplatný prístup na online konferenciu či seminár v rámci EÚ pre podnikateľov (máj-júl 2020)

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Stážového programu NPC v Bratislave / regiónoch, Online účasť na medzinárodnom odbornom podujatí

Schválené od 07.04.2020 26.04.2020

Konzultácie pre udržanie podnikania počas pandémie pre firmy nad 3 roky od založenia mimo BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch, Krátkodobé individuálne poradenstvo vo forme konzultácií

Schválené od 14.04.2020 20.04.2020

Príspevok môžu dostať aj spoločníci, konatelia, SZČO s pozastavenou činnosťou alebo dohodári

Podmienky projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu