Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Občianske a spotrebiteľské právo


Schválené od 01.07.2016 15.02.2017

Zlepšuje sa vymožiteľnosť práva na súdoch

Civilný sporový poriadok

Schválené od 01.07.2016 15.02.2017

Podnikateľ sa bude môcť ľahšie brániť voči nekonaniu úradov

Správny súdny poriadok

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu