Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Občianske a spotrebiteľské právo


Schválené od 01.01.2019 05.12.2018

Ubytovacie zariadenia, prenajímatelia áut a ďalší budú potrebovať živnosť ako cestovné kancelárie

Zákon o zájazdoch, spojených cestovných službách, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu

Schválené od 01.01.2019 05.12.2018

Cestovné kancelárie budú povinné zvýšiť poistenie pre prípad úpadku na 30%

Zákon o zájazdoch, spojených cestovných službách, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu

Schválené od 01.01.2019 05.12.2018

Zvýšia sa prídavky na deti a rodičovský príspevok

Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa, Opatrenie o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Schválené od 01.01.2019 05.12.2018

Nový pojem "služby cestovného ruchu" rozšíri pôsobnosť zákona o zájazde na ďalších podnikateľov

Zákon o zájazdoch, spojených cestovných službách, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu

Pripravované od 01.10.2018 04.10.2018

Ústavný súd sa zastal podnikateľov,v sporoch nebude neúmerne zvýhodňovať spotrebiteľov

Zákon o ochrane spotrebiteľa


Schválené od 01.02.2017 12.04.2017

Zaplatenia faktúry sa bude možné domáhať elektornicky

Zákon o upomínacom konaní

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Osobný bankrot bude dostupnejší a jednoduchší

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Schválené od 01.02.2017 15.02.2017

Elektronické exekučné konanie a prísnejšie požiadavky na exekútorov

Novela Exekučného poriadku

Schválené od 27.12.2016 15.02.2017

Rozširujú sa možnosti požadovať náhradu škody vzniknutej porušením práva hospodárskej súťaže

Návrh zákona o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením práva hospodárskej súťaže

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu