Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Obchodné právo


Pripravované od 30.06.2020 24.06.2020

Zjednodušenie postupu pri zápise živnosti na kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov

Zákon o živnostenskom podnikaní


Pripravované od 30.09.2020 10.06.2020

Nová vyhláška určuje odmenu likvidátora stanoveného súdom

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii

Schválené od 01.07.2020 - Už čoskoro 01.06.2020

Na súhlase s umiestnením sídla spoločnosti budú musieť byť úradne osvedčené podpisy

Obchodný zákonník

Schválené od 09.04.2020 24.04.2020

Podnikatelia môžu pozastaviť živnosť aj na kratšiu dobu ako 6 mesiacov

Zákon o živnostenskom podnikaní

Schválené od 26.03.2020 04.04.2020

Lehoty na uplatnenie práva na súde sa predlžujú

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené od 26.03.2020 04.04.2020

Kolektívne orgány právnických osôb môžu hlasovať aj na diaľku

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené od 01.10.2020 25.10.2019

Nová úprava likvidácie spoločnosti v Obchodnom zákonníku

Obchodný zákonník


Schválené od 01.10.2020 25.10.2019

Novým spoločníkom s.r.o. nebude môcť byť osoba, na ktorú je vedená exekúcia

Zákon o obchodnom registri

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu