Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Daňové a účtovné právo


Pripravované od 31.12.2020 25.06.2020

Znižuje sa počet povinností zamestnávateľa a SZČO vo vzťahu k Sociálnej poisťovni

Zákon o sociálnom poistení


Pripravované od 31.12.2020 19.06.2020

Ruší sa oslobodenie od DPH pre zásielky z 3. krajín neprevyšujúce hodnotu 22 EUR

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 21.06.2020 19.06.2020

Ďaľší odklad platieb poistného za jún 2020

Nariadenie vlády SR o splatnostipoistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Pripravované od 30.06.2020 10.06.2020

Zvyšujú sa sumy životného minima od 1.7.2020

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Schválené od 19.05.2020 27.05.2020

Splatnosť poistného na sociálne poistenie sa posúva do 31.12.2020

Nariadnie vlády SR o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Schválené od 19.05.2020 26.05.2020

Nové pravidlá pre vracanie preddavkov na daň z príjmov

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19


Schválené od 29.04.2020 04.05.2020

Preddavky na daň z príjmu v roku 2020 je možné platiť vo výške z minulého roku

Nariadenie vlády o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou

Schválené od 24.04.2020 03.05.2020

Daňové preplatky na dani z príjmov za rok 2019 môžu byť vrátené už do 10.5.2020

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu