Firmu bude možné založiť už od 1 eura

Schválené od 01.01.2017 - Číslo zákona: 513/1991
[15.02.2017]

Obchodný zákonník


Podnikať bude možné aj formou novej obchodnej spoločnosti, ktorou je jednoduchá spoločnosť na akcie.

Základné imanie jednoduchej spoločnosti na akcie bude pri založení 1 euro.

Obchodný zákonník upravuje aj postupné zvyšovanie základného imania.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu