Úprava odpočítanej DPH pri hnuteľnom majetku

Pripravované od 01.01.2018 - Číslo zákona: 222/2004
[15.02.2017]

Zákon o DPH


V zákone o DPH dnes chýbajú pravidlá, ktoré umožnia po prvotnom odpočítaní DPH pri hnuteľnom majetku upraviť odpočítanú daň v nasledujúcich kalendárnych rokoch, a to v závislosti od objektívnych okolností, na ktorých základe dôjde k zmene rozsahu používania hnuteľného majetku na podnikanie a aj na iný účel ako podnikanie.

Nakoľko v rovnakej situácii týkajúcej sa nehnuteľného majetku tieto pravidlá už existujú, novela má priniesť úpravu odpočítanej DPH pri hnuteľnom majetku v súvislosti so zmenou rozsahu (ne)použitia hnuteľného majetku na podnikanie.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu