Znižuje sa sadzba mýta pre nákladné vozidlá

Schválené od 01.01.2017 - Číslo zákona: 497/2013
[15.02.2017]

Nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta


Vláda schválila novelu, na základe ktorej dochádza k zníženiu sadzby mýta pre nákladné vozidlá nad 12 000 kg za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest a za užívanie ciest I. triedy.

Nakoľko výška sadzieb mýta sa upravuje aj vzhľadom na medziročnú mieru inflácie, ktorá v septembri 2016 dosiahla hodnotu -0,5 %, znižuje sa aj cena ôsmich sadzieb mýta.

Daný návrh sa bude dotýkať podnikateľského prostredia vo všeobecnosti, najmä domácich a zahraničných dopravcov nákladných vozidiel, ktorí využívajú spoplatnené úseky ciest.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu