Obmedzí sa možnosť vyvážať lieky do zahraničia

Schválené od 01.01.2017 - Číslo zákona: 362/2011
[15.02.2017]

Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach


Lieky hradené z verejného zdravotného poistenia budú môcť vyvážať len držitelia registrácie (výrobca) daného lieku alebo veľkodistribútor, ktorému udelí povolenie, nie distribučné firmy.

Novela má riešiť chýbajúce lieky pre slovenských pacientov. Vývoz budú musieť výrobcovia či držitelia registrácií hlásiť Štátnemu ústavu kontroly liečiv do 7 dní.

Distribučné firmy budú, tak ako výrobcovia, povinné dodávať lieky len do lekární. Distribučné spoločnosti budú môcť predávať lieky iba lekárňam, nie iným distribučným spoločnostiam.

Nové povinnosti dostanú aj lekárne. Po novom nebudú môcť receptové lieky odpredať komukoľvek. Lekárne si budú môcť v prípade potreby tiež vymieňať lieky medzi sebou.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu