Osobný bankrot bude dostupnejší a jednoduchší

Schválené od 01.01.2017 - Číslo zákona: 7/2005
[15.02.2017]

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii


Parlamentom schválená novela rieši právnu úpravu úpadku fyzických osôb, v prípade podnikateľov môže ísť o živnostníkov. Dlžník, ktorý nie je schopný svoje dlhy splácať, sa ich bude môcť zbaviť dvoma spôsobmi – konkurzom alebo splátkovým kalendárom. O osobnom bankrote musí rozhodnúť súd.

Pri konkurze odovzdá dlžník na speňaženie majetok a následne súd rozhodne o oddlžení. V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku a v stanovenom období bude vyplácať sumu, ktorú určí súd. Zostatok dlhu bude nevymáhateľný. Veriteľom musí ale ostať toľko, čo by dostali, keby dlžník riešil svoj úpadok konkurzom. Určité pohľadávky bude musieť dlžník splácať aj po oddlžení, napríklad výživné za maloleté dieťa, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví. Vzhľadom na ich povahu nie je totiž dôvod ich dlžníkovi odpúšťať.

Domáhať sa zbavenia dlhov jedným z dvoch uvedených spôsobov bude môcť dlžník iba raz za 10 rokov. Vstupný poplatok by sa mal pohybovať po novom na úrovni 500 € (zo súčasných 650€). Po novom sa už nebude viac vyžadovať žiaden minimálny majetok na pokrytie nákladov konkurzného konania, ktorý v súčasnosti musí byť v hodnote minimálne 1650 €. Dlžníka v konaní bude musieť povinne zastupovať advokát alebo centrá právnej pomoci.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu