Zaplatenia faktúry sa bude možné domáhať elektornicky

Schválené od 01.02.2017 - Číslo zákona: 307/2016
[12.04.2017]

Zákon o upomínacom konaní


Vytvára sa elektronická alternatíva k už existujúcemu režimu platobného rozkazu, ktorou sa má urýchliť konanie o vydanie platobných rozkazov. Súdny poplatok za podanie návrhu elektronickými prostriedkami bude znížený na polovicu.

Úplnou novinkou (pre dlžníkov - fyzické osoby) je možnosť plnenia v splátkach. Ak však dlžník neuhradí čo i len jednu splátku včas, prichádza o výhodu splátkového kalendára.

Elektronické platobné rozkazy bude riešiť len Okresný súd v Banskej Bystrici.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu