Nové povinnosti podnikateľov, ktorí sa uchádzajú o verejné zdroje nad 100 tisíc €

Schválené od 01.02.2017 - Číslo zákona: 315/2016
[12.04.2017]

Zákona o registri partnerov verejného sektora


Zavádza sa register partnerov verejného sektora. Nová právna úprava má, na rozdiel od tej doterajšej, plošný charakter z hľadiska prístupu k verejným zdrojom, čiže nie je limitovaná len na verejné obstarávanie, ale aj na EÚ fondy či zmluvné vzťahy medzi štátom a treťou osobou mimo verejného obstarávania.
 
Základnou podmienkou je zápis do registra. Za partnera verejného sektora bude návrh na zápis môcť podávať len oprávnená osoba (advokát, daňový poradca, audítor, banka alebo pobočka zahraničnej banky).

Po novom už nebude identifikácia končeného užívateľa výhod možná len cez čestné prehlásenie, naopak, zavádza sa sprísnený režim verifikácie konečného užívateľa výhod v rámci tzv. verifikačného dokumentu a spoluzodpovednosť oprávnenej osoby, ktorá vykonáva zápis za jeho pravdivosť.

Registráciu bude vykonávať Okresný súd Žilina a to výlučne elektronickou formou.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu